Utbildning för hållbar utveckling

Hur ser du på världen?

Upprop 2017

Välkommen till Globala gymnasiet!

Skolstart och upprop åk 1 & SPRI i aulan: 22 augusti kl.13.00 - därefter får du träffa dina mentorer och undervisande lärare på program. Information om var ges vid uppropet.

Skolstart och upprop åk 2 & 3 i aulan: 23 augusti kl 09.00 - därefter sker information tillsammans med dina mentorer/lärare klassvis. Information om var ges vid uppropet.

Trädgård som klassrum och laborationssal

Bee Urban Logga

Nyheter