Utbildning för hållbar utveckling

Hur ser du på världen?

Trädgård som klassrum och laborationssal

Nyheter

Kalender

  • Heldag Information fär föräldrar i åk 1 & 2 på samhällsprogrammet i aulan. Kl.18:30
  • Heldag AE
  • Heldag Nationaldagen: LOV
  • Heldag Skolkampen

Visit the site in english