Vill du börja hos oss?

Välkommen till Globala gymnasiet!

Är du nyfiken på vår skola och vill börja hos oss i höst? Om du inte redan har besökt oss, rekommenderar vi dig att göra det på vår öppna skoldag 18/4 eller infokväll 19/4! För mer information vg kontakta Jessica Arlesten, studie- och yrkesvägledare jessica.arlesten@stockholm.se

vår broschyr:

 

Reservintag åk1
Efter skolstart i augusti kan vi ta in reserver enligt turordning som vill byta till oss efter terminsstart. Blankett nedan måste då fyllas i och skickas till oss. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss efter terminstart via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som hör av sig, utgör underlag för en ny reservlista. Rangordning av elever på den listan görs efter betyg.

Reservintag åk 2 och 3
Om du vill börja hos oss i åk 2 eller 3 kan du ställa dig i kö till våra pågående program i åk 2 och 3. Det är viktigt att det inte skiljer för mycket när det gäller lästa kurser. Du kan själv göra en bedömning genom att gå in och titta på respektive programs poängplan. Se blankett nedan.

Blanketten mailas eller skickas per post till:
Globala gymnasiet 
Hornsgatan 93, 117 28
Stockholm 
E-post: : jessica.arlesten@stockholm.se

Reservintag/byte till oss på Språkintroduktion
Om du redan har en plats på språkintroduktion på en annan skola i Stockholm stad måste du först tala med din rektor eller SYV på din skola om att du vill byta. Vi tar endast emot önskemål om byten som kommer från din nuvarande skola eller gymnasieslussen. För mer information vg maila vår studie- och yrkesvägledare Jessica Arlesten - jessica.arlesten@stockholm.se

 

 

 

 

Dela: