Till innehåll på sidan

Vegetarisk skolmat

I mer än 10 år, sedan 2009, har vi serverat helvegetarisk skollunch! 2018 tilldelades Globala gymnasiet med vår skolrestaurangspersonal i spetsen priset "Årets Guldråtta" av Djurens rätt på Vegovisionsmässan.

 

 

Skolrestaurang med globalt ansvar

Att vår matkonsumtion är intimt förknippad med energiförbrukning och koldioxidutsläpp är knappast en nyhet för någon idag. Inte heller att det i sin tur är kopplat till globala miljöproblem. Därför vill vi på Globala gymnasiet även inkorporera skolmaten i vår miljöpolicy på ett mer tydligt sätt. På Globala gymnasiet har vi därför ett eget tillagningskök för att få så stor kontroll över energiförbrukningen som möjligt – från produktion av råvarorna till tillagning.

2007 beslutade skolkonferensen att kökschefens uppdrag ska vara att "tillaga mat där miljöbelastningen är så låg som möjligt och där vi främjar god miljö, god hälsa, god djuromsorg och tar socialt ansvar". Detta innebär bland annat att vi vill att de flesta råvarorna ska vara KRAV-märka och närproducerade. 2009 beslutades det även - efter en omröstning på skolan - att uppdraget ska tolkas så att det bara ska serveras vegetarisk mat. 

Vi serverar dagligen en varierad, vegetarisk matbuffé och som "specialkost" dagligen veganskt alternativ (när huvudrätten på menyn inte är vegansk). 

Kökschef

Sedan hösten 2016 är det kocken David Liebe som jobbar som kökschef på Globala gymnasiet. Med en gedigen erfarenhet inom det vegetariska restaurangköket har han, tillsammans med kock-kollegan Magnus Naess och sitt köksteam, lyckats med att göra god, näringsrik och varierad vegetarisk kost varje dag till nära 700 elever och personal på Globala!

Matråd

Elevdelaktighet är viktigt för att skolrestaurangen på tillfredsställande sätt ska utveckla utbud och kvalitet till alla elevers smak! Kökschefen sammankallar därför elever från alla klasser och program vid behov - eller på elevernas uppmaning - till ett matråd för att lyfta frågor av vikt. 

Magnus Naess recept

Låt dig inspireras av några av köksteamets recept!

 

Skolrestaurangens uppdrag

Globala gymnasiets skolrestaurang ska tillaga och servera näringsriktig och god lunchmat inom angiven budget, där miljöbelastningen är så låg som möjligt, och där vi främjar god miljö, god hälsa, god djuromsorg samt tar socialt ansvar, bl.a. genom att använda en så stor andel KRAV-märkta produkter som möjligt, och genom att föredra närproducerade råvaror efter säsong. Målet är att arbeta inom ramarna för hållbar utveckling. Kökschefen samverkar med elev- och personalrepresentanterna i restaurangrådet.

Ingress: 
I mer än 10 år, sedan 2009, har vi serverat helvegetarisk skollunch! 2018 tilldelades Globala gymnasiet med vår skolrestaurangspersonal i spetsen priset "Årets Guldråtta" av Djurens rätt på Vegovisionsmässan.