Till innehåll på sidan

Våra program utgör en helhet för skolans profil. FN:s globala mål och hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv ingår i alla utbildningar.

Våra program

Alla våra program är profilerade mot hållbar utveckling och omfattas av ett tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt. Vi har fyra nationella program och en samhällsvetenskaplig spetsutbildning med riksintag som förbereder för vidare studier på högskola eller universitet - Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, Estetiska programmet inriktning estetik och media, Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap och samhälle och inriktningen naturvetenskap, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhälle och Språkintroduktion för nyanlända ungdomar som utbildar för vidare gymnasie- eller vuxenstudier.

Tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt

Världen hänger ihop och samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Cirka hälften av tiden arbetar våra elever därför med aktuella tvärvetenskapliga projekt. Utifrån större frågor diskuteras problem och eleverna får undersöka dem ur olika perspektiv. Eleverna lär sig att arbeta kreativt, kritiskt och analytiskt. I centrum står elevernas projektgrupp, som under handledning planerar och ansvarar för sitt eget lärande. Eleverna utvecklas tillsammans med och lär av andra elever och lärare. Undervisningen består också av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är sammanhållet och flexibelt utan håltimmar och speglar din skolvardag inom respektive projektperiod. IT och digitala arbetssätt är en naturlig del av vår undervisning och alla elever lånar en bärbar dator under sin studietid att kunna ta hem hos oss. Läs mer om vårt arbetssätt här!

 

 

 

 

 

Kategorier:
Dela:
Ingress: 
Våra program utgör en helhet för skolans profil. FN:s globala mål och hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv ingår i alla utbildningar.