Våra program utgör en helhet för skolans profil. FN:s globala mål och hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv ingår i alla utbildningar. 

Våra program

Alla våra program är profilerade mot hållbar utveckling och omfattas av ett tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt. Vi har fyra nationella program och en samhällsvetenskaplig spetsutbildning med riksintag som förbereder för vidare studier på högskola eller universitet - Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (nytt ht18), Estetiska programmet inriktning estetik och media, Naturvetenskapliga programmet inriktning natur och samhälle, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhälle och Språkintroduktion för nyanlända ungdomar som utbildar för vidare gymnasie- eller vuxenstudier.

Tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt

Världen hänger ihop och samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Ca hälften av tiden arbetar våra elever därför med aktuella tvärvetenskapliga projekt. Utifrån större frågor diskuteras problem och eleverna får undersöka dem ur olika perspektiv. Eleverna lär sig att arbeta kreativt, kritiskt och analytiskt. I centrum står elevernas projektgrupp, som under handledning planerar och ansvarar för sitt eget lärande. Eleverna utvecklas tillsammans med och lär av andra elever och lärare. Undervisningen består också av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är sammanhållet och flexibelt utan håltimmar och speglar din skolvardag inom respektive projektperiod. IT och digitala arbetssätt är en naturlig del av vår undervisning och alla elever lånar en bärbar dator under sin studietid att kunna ta hem hos oss. Läs mer om vårt arbetssätt här!

 

 

 

 

 

Kategorier:
Dela:

INTAGNING 2017

Siffrorna nedan gäller antagning 2017. 

NA Inriktning Naturvetenskap och samhälle, Hälso- och miljöprofil (64 platser): Antagningsgräns 290p, median 315p

SA Inriktning Samhällsvetenskap, Global profil (73 platser): 
Antagningsgräns 252,5p, median 280p

SA Spetsutbildning, Global inriktning (22 platser): 
Antagningsgräns 330,5p, median 368p

ES Inriktning Estet och media, Samhällsprofil (32 platser): 
Antagningsgräns 212,5p median 252,5p

EK - nytt program som startar HT18

För tre år sedan började Fanny Ahlgren i ettan på det estetiska programmet på Globala gymnasiet och här berättar hon om sitt gymnasieval: