Nyhet för 2018 - Vi startar Ekonomiprogrammet - ekonomi med profil globalt entreprenörskap! 

Uppdaterad broschyr 2017-2018:

 

Samhällsvetenskaplig profil
Det gemensamma för alla programmen är den samhällsvetenskapliga profilen. Lärande om och för hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv genomsyrar hela skolan - från den lagade skolmaten till elevinflytande. Du lär dig hur det lokala hänger ihop med det globala. Du skaffar dig verktyg för att kunna orientera dig och vara med och påverka i en allt mer komplicerad värld.

Elevinflytade
Vi uppmuntrar speciellt kreativitet och egna initiativ. Som elev har du stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön genom tydliga strukturer för elevdemokrati. Du lär dig att argumentera för dina åsikter, att lyssna på andra och att samarbeta. Vi vill gärna att du är med och påverkar!

Tvärvetenskapligt och projektinriktat arbetssätt
Världen hänger ihop och samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Hälften av tiden arbetar du därför med aktuella tvärvetenskapliga projekt. Du vrider och vänder på problem och undersöker dem ur olika perspektiv. Du lär dig att arbeta kreativt, kritiskt och analytiskt.

I centrum står din projektgrupp, där ni under handledning planerar och tar ansvar för ert eget lärande. Du utvecklas tillsammans med och lär av andra elever och lärare. Därutöver består undervisningen av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete.

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. På de tre programmen arbetar vi med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Skolan har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Till exempel har vi långsiktiga samarbetsavtal med Plan Sverige och WWF.

Digital läroplattform
Vi ser IT som en naturlig del av det pedagogiska arbetssättet. Datorn som verktyg utgör en naturlig del i undervisningen.

Kategorier:
Dela:

Fanny Ahlgren har precis börjat i ettan på det estetiska programmet på Globala gymnasiet och här berättar hon om sitt gymnasieval:

INTAGNING 2017

Siffrorna nedan gäller antagning 2017. 

NA Inriktning Naturvetenskap och samhälle, Hälso- och miljöprofil (64 platser): Antagningsgräns 290p, median 315p

SA Inriktning Samhällsvetenskap, Global profil (73 platser): 
Antagningsgräns 252,5p, median 280p

SA Spetsutbildning, Global inriktning (22 platser): 
Antagningsgräns 330,5p, median 368p

ES Inriktning Estet och media, Samhällsprofil (32 platser): 
Antagningsgräns 212,5p median 252,5p