Vanliga frågor

Vilka individuella val erbjuder ni på skolan?

Vi börjar med att fråga eleverna om vad de är intresserade av att läsa, och om de är tillräckligt många försöker vi ordna kursen. Utbudet kan därför variera från år till år. Det nya meritvärdesystemet kommer att göra det mer poulärt att fördjupa sig i moderna språk, matematik och engelska. De kurser som vi garanterar ovsett hur många som väljer dessa är följande och beror på vilket program man följer:

ES: Ma2b, Nk2. Vi erbjuder även Ma3b som utökat för studiemotiverade elever som kan behöva denna kurs för behörighet till exempelvis arkitektlinjen.

NA: Fy2, Ma5 och Språk 4. Vi garanterar att man kan läsa 100 p utökat om det är just denna kombination man läser.
SA: Ma3b och Nk2

Inför läsåret 2015/2016 erbjuder vi följande kurser:
Franska, Tyska och Spanska steg 2 och 4, Eng 7, Skrivande, Retorik, Fotografisk bild, Bild och Form, Bild och form specialisering, Hi3, Filosofi 2, Psykologi 2, Internationella relationer, Matematik 2b, 3b, 5, Fysik 2 och Naturkunskap 2. 

Har jag möjlighet att skaffa mig särskild högskolebehörighet?
Alla våra program ger behörighet till högskolan men beroende på vilken utbildning du ska söka kan du behöva komplettera med olika kurser. På NA-programmet kan du således välja Fysik 2 och Ma5, på SA-programmet kan du läsa Matematik 3b och Nk2b och på ES-programmet Matematik 2b,3b och Nk2b. Se mer under frågan ovan.

Får man gratis SL-kort?
Du som har längre än sex kilometer till skolan kommer att få gratis SL-kort. Har du kortare avstånd än sex kilometer får du själv betala resan till skolan eller alternativt springa eller cykla.

Är det svårt att klara utbildningen på Globala gymnasiet?
Utbildningen förbereder dig i första hand för universitet och högskola. Det innebär att det krävs ett stort engagemang i studierna för att du ska få godkända resultat. Speciellt krävs att du är aktiv och själv arbetar med att utveckla ditt eget lärande vilket innebär att utveckla det egna ansvaret för studierna och att själv reflektera och dra egna slutsatser. Använder du tiden på skolan på ett effektivt sätt behöver du inte använda så stor del av kvällar och helger till hemarbete.

Vad gäller angående språk?
På programmen SA Global, är det obligatoriskt med 200 poäng moderna språk, och på NA Hälsa och miljö samt ES Samhälle läser man 100 poäng. Vi erbjuder moderna språk steg 3, 4 och (om intresset är tillräckligt stort) 5 i franska, spanska och tyska, d.v.s. för de som har läst språk på grundskolan. Som nybörjarspråk steg 1 och 2 erbjuder vi just nu spanska och franska.

Är Globala gymnasiet speciellt till för de som vill bli biståndsarbetare?
Nej, absolut inte. Oavsett vad du tänker studera och arbeta med i framtiden behövs de kunskaper som du kommer att skaffa dig om du går på Globala gymnasiet. Säkert kommer många efter utbildningen bli intresserade av att arbeta med globala frågor i Sverige eller utomlands.

Kan man söka till Globala gymnasiet om man bor i en annan kommun än i Stockholm?
På Spetsutbildning med Global profil tar vi in 30 elever med så kallat riksintag vilket betyder att din kommun måste betala om du kommer in. Till våra nationella progran ES, NA och SA kan elever inom Stockholms län samt från Håbo kommun kan söka till.

Är Globala gymnasiet en friskola?
Nej, det är Stockholms stad som är huvudman för skolan. D.v.s. det är en kommunal skola. Från den 1 juli 2005 är skolan en egen självständig enhet i egna lokaler och med en egen rektor. 

Kommer alla elever på skolan att göra praktik/fältstudier utomlands?
Att göra fältstudier är en viktigt pedagogisk idé för skolan. Det sker utbyten av olika slag på alla våra olika program. På SA genomför vi fältstudieresor men på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar innebär det en ekonomisk egeninsats från elevernas sida. Välj inte skolan bara för möjligheten att resa utan för att du är intresserad av utbildningen och arbetssättet!

Ordnar ni med boende om man söker tex från Östersund?
Det är väldigt kul att många som bor långt från Stockholm är intresserade av Globala gymnasiet. Som ni alla säkert vet är det svårt att ordna med boende i Stockholm. Vi hoppas att ni som kommer utifrån i första hand kan bo hos släktingar eller andra vänner.

När kommer ni att ha öppet hus och öppen skoldag?
Vi har ÖPPET HUS den 14 januari 2016 mellan kl 17-20. Vi kommer även ha ÖPPEN SKOLDAG 27/1 och 13/4 då du kan delta i undervisning och gå runt på skolan. Du måste anmäla dig innan genom att maila till emma.frankl@stockholm.se. Tala om vilket program du är intreserad av samt om du vill ha lunch på skolan. Den 21/4 kommer vi ha en extra informationskväll kl 18:00.  

Kommer man att kunna äta gratis mat på skolan?
Alla kommunala gymnasieskolor i Stockholms Stad serverar gratis skollunch. Skolans elever äter lunch på skolan. För att hålla så låg miljöbelastning som möjligt serverar vi vegetarisk mat med nybakat bröd och sallader, bönor etc.

Finns det  skolsköterska, kurator och SYV på skolan?
Vi har en skolsköterka och en kurator som arbetar 3 dagar i veckan på skolan. Vi har även en SYV som jobbar en dag i veckan samt en studiehandledare måndag-fredag.

Kommer ni att ha många datorer på skolan?
Vi ser datorn som ett lika självklart och viktigt arbetsredskap som papper och penna. Därför kommer du att arbeta med en egen personlig bärbar dator som är kopplad till ett trådlöst nätverk. Allt material från lärarna och dina kamrater ska vara lätt att få tag i med hjälp av din dator.

Finns det idrottshall på skolan?
I våra lokaler finns två idrottshallar med lite olika karaktär; den ena för bollsport och den andra för motionsgymnastik och dans.

Vad är det för intagningspoäng?
Till läsåret 2015/2016 är det följande intagningspoäng:

NA Inriktning Naturvetenskap och samhälle, Hälso- och miljöprofil (64 platser): Antagningsgräns 282p, median 312p

SA Inriktning Samhällsvetenskap, Global profil (66 platser): Antagningsgräns 257p, median 287p

SA Spetsutbildning, Global inriktning (30 platser): Antagningsgräns 340p, median 382p

ES Inriktning Estet och media, Samhällsprofil (32 platser): Antagningsgräns 250p, median 283p

Det vi vet är att det krävs bra förutsättningar för att klara ES, SA och NA på ett bra sätt. Så du som verkligen vill komma in på något av våra tre program - jobba hårt under årskurs nio så att du klarar betygsgränsen. Lycka till!

Vilket inflytande har jag som elev?
Vi uppmuntrar eleverna att delta i de demokratiska processerna på skolan, bl.a. genom deltagande i skolkonferensen, genom elevmötena i arbetsenheterna och genom att delta i planeringen av undervisningen, exempelvis genom projektplaneringsgrupperna. Du kan också engagera dig i någon av de olika föreningarna på skolan eller i elevkåren.

Dela: