Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Vanliga frågor om skolan

Kan jag besöka skolan?

Tyvärr kan du inte besöka skolan just nu på grund av Covid 19. Däremot kan du "träffa" oss på våra öppna hus 3 och 4 februari, som vi livestreamar från YouTube. Läs mer om öppet hus och öppen skoldag här!  

Är Globala gymnasiet en friskola?

Nej, Globala är en kommunal gymnasieskola med Stockholm stad som huvudman. 

Finns det idrottshall på skolan?

I våra lokaler finns två idrottshallar med lite olika karaktär; den ena för bollsport och den andra för motionsgymnastik och dans. Vi erbjuder omklädningsrum för alla - inklusive icke-binära personer.

Vilka individuella val erbjuder ni på skolan?

Vi börjar med att fråga eleverna om vad de är intresserade av att läsa, och om de är tillräckligt många försöker vi ordna kursen. Utbudet kan därför variera från år till år. Meritvärdesystemet gör att det är mer populärt att fördjupa sig i moderna språk, matematik och engelska. De kurser som vi garanterar oavsett hur många som väljer dessa är följande och beror på vilket program man följer:

ES: Ma2b, Nk2, En7. Vi erbjuder även Ma3b som utökat för behörighet till exempelvis arkitektlinjen.

NA: Fy2, Ma5, En7 och Språk 4. Vi erbjuder elever på NA att läsa utökat beroende på vald inriktning. (Beslut om utökad kurs fattas dock på individnivå utifrån elevens hela studiesituation och hittills nådda resultat)

SA: Ma3b, En7 och Nk2

Inför läsåret 2020-2021 erbjuder vi följande kurser:

Franska, Tyska och Spanska steg 2 och 4, Engelska 7, Skrivande, Retorik, Bild och Form, Bild och form specialisering, Historia 3, Filosofi 2, Psykologi 2, Internationella relationer, Matematik 2b, 3b, 5, Fysik 2 och Naturkunskap 2. 

Vad gäller angående språk?

På programmen SA, är det obligatoriskt med 200 poäng moderna språk, och på NA samt ES läser man 100 poäng. Vi erbjuder moderna språk steg 3, 4 och (om intresset är tillräckligt stort) 5 i franska, spanska och tyska, d.v.s. för de som har läst språk på grundskolan. Som nybörjarspråk steg 1 och 2 erbjuder vi just nu spanska och franska.

Har jag möjlighet att skaffa mig särskild högskolebehörighet?

Alla våra program ger behörighet till högskolan men beroende på vilken utbildning du ska söka kan du behöva komplettera med olika kurser. På NA-programmet kan du således välja Fysik 2 och Ma5, på SA-programmet kan du läsa Matematik 3b och Nk2b och på ES-programmet Matematik 2b,3b och Nk2b. Se mer under frågan ovan.

Får man gratis SL-kort?

Du som har längre än sex kilometer till skolan kommer att få gratis SL-kort. Har du kortare avstånd än sex kilometer får du själv betala resan till skolan eller alternativt springa eller cykla.

Kommer en att kunna äta gratis mat på skolan?

Alla kommunala gymnasieskolor i Stockholms Stad serverar gratis skollunch. Skolans elever äter lunch på skolan. För att hålla så låg miljöbelastning som möjligt serverar vi vegetarisk mat med nybakat bröd och sallader, bönor etc.

Finns det skolsköterska, kurator och SYV på skolan?

Vi har en skolsköterska, en kurator och en SYV som arbetar 4 dagar i veckan på skolan. 

Vilket inflytande har jag som elev?

Vi uppmuntrar eleverna att delta i de demokratiska processerna på skolan, bl.a. genom deltagande i skolkonferensen, genom elevmötena i arbetsenheterna och genom att delta i planeringen av undervisningen, exempelvis genom projektplaneringsgrupperna. Du kan också engagera dig i någon av de olika föreningarna på skolan eller i elevkåren.

Är det svårt att klara utbildningen på Globala gymnasiet?

Utbildningen förbereder dig i första hand för universitet och högskola. Det innebär att det krävs ett stort engagemang i studierna för att du ska få godkända resultat. Speciellt krävs att du är aktiv och själv arbetar med att utveckla ditt eget lärande vilket innebär att utveckla det egna ansvaret för studierna och att själv reflektera och dra egna slutsatser. Använder du tiden på skolan på ett effektivt sätt behöver du inte använda så stor del av kvällar och helger till hemarbete.

Är Globala gymnasiet speciellt till för de som vill bli biståndsarbetare?

Nej, absolut inte. Oavsett vad du tänker studera och arbeta med i framtiden behövs de kunskaper som du kommer att skaffa dig om du går på Globala gymnasiet. Säkert kommer många efter utbildningen bli intresserade av att arbeta med hållbarhetsfrågor/globala frågor i Sverige eller utomlands.

Kan man söka till Globala gymnasiet om man bor i en annan kommun än i Stockholm?

På Spetsutbildning med Global profil tar vi in 15 elever med så kallat riksintag vilket betyder att din kommun måste betala om du kommer in. Till våra nationella program ES, NA och SA kan elever inom Stockholms län samt från Håbo kommun kan söka till.

Kommer alla elever på skolan att göra praktik/fältstudier utomlands?

Att göra fältstudier är en del av skolans arbetssätt. Det sker utbyten av olika slag på alla våra olika program. På SA genomför vi fältstudieresor men på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar innebär det en ekonomisk egeninsats från elevernas sida. Välj inte skolan bara för möjligheten att resa utan för att du är intresserad av utbildningen och arbetssättet!

Ordnar ni med boende om man söker tex från Östersund?

Det är väldigt kul att många som bor långt från Stockholm är intresserade av Globala gymnasiet. Som ni alla säkert vet är det svårt att ordna med boende i Stockholm. Vi hoppas att ni som kommer utifrån i första hand kan bo hos släktingar eller andra vänner.

 

Dela: