Välkommen till Globala gymnasiet!

Jag hoppas att du haft ett riktigt skönt sommarlov och att du som jag ser fram emot ett spånande läsårs på globala gymnasiet. 

Uppropet äger rum i skolans aula månd den 22 augusti kl 13.00. Du går in i skolan från skolgårdens ingång A1 och sedan en trappa upp.

Första skolveckan kommer till största delen att bestå av en introduktion där du får tid att lära känna skolan, dina lärare och dina klasskompisar men också påbörja skolarbetet. En hel del kommer kanske kännas nytt och ovant, men dina lärare och vi övrig personåk på skolan kommer att göra allt vi kan för att du ska få en skolstart och trivas hos oss. Räkna med att det kommer vara aktiviteter mellan kl 09.00 och 16.00 den första veckan.

På uppropsdagen kommer du bl a att få information om vad som gäller lån av dator på Globala gymnasiet och det är viktigt att du tar hem den informationen och att du och dina vårdnadshavare noga läser igenom den. Ni ska sedan välja det alternativ som passar er och skriva på det avtal som följer med informationen och ta med tillbaka till skolan. Avtalet lämnas till skolans IT-pedagog Maureen i samband med att datorerna delas ut i början av terminen.

Påminn också gärna dina vårdnadshavare om föräldramötet den 6 september med start 18.00 i skolans Aula.

Har du eller dina vårdnadshavare frågor om något som rör skolstarten så hör av er på mail till:

Anna.lindstahl@stockholms.se    
Emma.frankl@stockholm.se

Ps. Glöm inte att vi på globala gymnasiet tar av oss ytterskorna.

Än en gång varmt välkommen till Globala gymnasiet!
Anna Högfors Lindstål och Emma Frankl, t f rektorer, Globala gymnasiet 

Dela:
Kategorier: