Utbildning för hållbar utveckling

Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för de globala miljöfrågorna och orättvisorna i världen och som vill lära dig mer, förstå och påverka. Vi uppmuntrar ditt engagemang, din vilja att förändra och åstadkomma något, men också din nyfikenhet på människor och andra kulturer. Som en del av lärandet för hållbar utveckling jobbar vi aktivt med den pedagogiska utvecklingen. Hälften av tiden jobbar du i ämnesintegrerade projekt där du, tillsammans med 5-6 andra elever, arbetar med olika dagsaktuella frågor. På Globala gymnasiet finns det även möjlighet för dig som vill vara med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö att vara med och bestämma.

Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola centralt belägen vid Zinkensdamm i Stockholm. Skolan har cirka 700 elever. Alla våra nationella program förbereder för vidare studier på högskola eller universitet, och nytt för i år är att vi även erbjuder ett ekonomiprogram. Vi har även språkintroduktionsprogram (IM) för nyanlända.

Vad du än ska arbeta med i framtiden behövs kunskaper om rättvis och hållbar global utveckling.

Välkommen till oss – där ute väntar resten av världen på dig!

SKOLANS PROFIL I KORTHET

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Projektinriktat arbetssätt
  • Stort elevinflytande
  • Nära samarbete med bland annat Amnesty, Stockholms Resilience Centre, Plan Sverige och WWF

Läs mer i vår uppdaterade broschyr:

VÅR VISION

Globala gymnasiet ska genom sin pedagogik, sitt sätt att organisera undervisningen och genom en tydlig struktur för elevinflytande vara Sveriges bästa gymnasieskola. Globala gymnasiet ska dessutom vara en föregångare när det gäller att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang för globala utvecklingsfrågor och möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. På skolan ska det arbeta motiverade lärare, med en projektbaserad och ämnesövergripande undervisning, i en trygg och tillåtande lärandemiljö.

Undervisningen ska ge eleverna förmåga att

  • tänka kreativt, kritiskt och analytiskt
  • se sina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter
  • uppleva att hen utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor
  • arbeta för att förverkliga sina visioner och reflektera över sina handlingar
  • förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter
  • förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa
Dela:
Kategorier:

Trädgården

Trädgård som klassrum och laborationssal