Trädgården

Trädgård som klassrum och laborationssal

Längst ner på skolgården har det funnits ett litet bortglömt trist hörn som under våren förvandlats till en grön liten oas - Globalas egna trädgård. Under våren at Globala gymnasiet fått möjlighet att tillsammans med Bee Urban Gardens och Sisab arbeta fram en pilotträdgård på en del av skolans skolgård. Här har det skapats en grönskande oas med plats för sociala möten och viktiga ekosystemtjänster. Idén är att låta eleverna uppleva odling på nära håll och trädgården är tänkt att bli en permanent del av skolgården. Skörden från trädgården ska kunna användas i skolmaten och bikupan, som placeras i trädgården belyser behovet av pollinerande insekter. Tanken är att sociala och ekologiska värden ska öka. 

På skolan har det funnits en elevgrupp som varit med och funderat kring ritningarna, sått och planterat. Nu finns det en helt ny trädgård med örter, bikupa, bärbuskar, insektshotell och sköna små bänkar att sitta på runt träden. Lotta Frecon och Lotta Jankell är de två lärare på skolan som arbetat mest med projektet och ser stora potentialer med projektet.

"Det har alltid funnits en tanke och en idé om att en del av skolgården skulle vara just växthus eller något liknande och det här känns superspännande. Syftet med trädgården - förutom att det kan vara skönt att hänga här och samla sina tankar, vila osv - är att kunna få möjlighet att konkretisera, engagera och fördjupa kunskaper för eleverna kring betydelsen av ett långsiktigt och miljövänligt nyttjande av jorden för odling och även rening av jorden från miljögifter. Det finns exempelvis vissa växter som kan sanera jord och luft från tungmetaller. Här skulle vi kunna ta prover och jämföra för att på så sätt mäta just den effekten. Tanken är att det ska bli som ett laboratoriun, ett klassrum helt enkelt" berättar Lotta Frecon. "Vi har pollineringstjänster, insektshotell och en massa andra spännande saker och förhoppningsvis kommer det att utvecklas och bli ännu mer", fortsätter Lotta Jankell. "Den största utmaningen är hur den ska bli en integrerad och långsiktig del i undervisningen för alla programmen på skolan. Hur ska vår pilotträdgård kunna fungera som en lärandemiljö i samband med våra olika projekt och kurser? Det är frågor som vi kommer att börja jobba med till hösten."

Projektet är ett ettårigt projekt med BeeUrban Garden men det finns stora förhopningar att det ska ska kunna bli en fortsättning och en långsiktig lösning när det gäller finasieringen av projektet. Sisab ser också positivt på projektet som skulle kunna inspirera andra skolor att göra samma sak. 

"Nu gäller det att utveckla och förvalta den här möjligheten och se till att ännu fler elever blir involeverade i projektet", säger Lotta och Lotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: