Till innehåll på sidan

Tillfällig distansundervisning

Globala gymnasiet bedriver nu all undervisning på distans, främst som fjärrundervisning, i realtid, enligt schema.

Stockholms stad har, utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation, beslutat att all utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med den 18 mars.

Mot bakgrund av huvudmannens beslut sker nu all undervisning på distans med hjälp av olika digitala medel och plattformar som gynnar vårt sätt att arbeta tillsvidare i avvaktan på beslut om återgång till normal undervisning.

Elever som behöver teknisk support eller är i behov av särskilt stöd kan erbjudas detta på skolan, förutsatt att en på förhand tar kontakt med skolan, är symptomfri från smitta (ingen snuva, halsont, hosta, feber eller huvudvärk). 

Om du har frågor kring hur vi på Globala undervisar på distans, var god kontakta skolans rektorer.

Mer information

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Smittskydd Stockholm, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
www.smittskyddstockholm.se

Skolverkets information till skol & förskola om coronaviruset
På Skolverkets webbplats förstasida finns information som de tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
www.skolverket.se

Dela:
Kategorier: