Introduktionsprogram

Antal: 3

 • IM - Språkintroduktion

  IM Språkintroduktion passar för dig som vill lära dig om Sverige och världen - samtidigt som du läser svenska. Få den kunskap du behöver för att söka gymnasiet, vuxenutbildning eller ett arbete.

 • Introduktionsprogram IM

  Introduktionsprogrammen är för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller som vill hitta en väg ut i arbetslivet.

 • Öppet hus och Öppen skoldag

  Om du vill känna av hur det faktiskt är att vara elev på Globala, ska du komma på öppen skoldag. På öppen skoldag får du vara med i undervisningen för en klass i antingen årskurs 1 eller årskurs 2 på valfritt program en hel eller halv skoldag. Skoldagen kan anpassas tidsmässigt till antingen förmiddagen (start 8:30), eftermiddagen (start 12:00) eller heldag.

  Öppen skoldag 7 februari (FULLT), 12 februari (FULLT) och 27 april (obs - byte av dag i april!)

  Kategorier: