Högskoleförberedande program

Antal: 19

 • Ekonomiprogrammet

  Ekonomiprogrammet har profilen globalt entreprenörskap och passar dig som vill få ett internationellt perspektiv och förstå sambanden mellan marknader, företag, organisationer och människor i en globaliserad värld.

  Kategorier:
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

  Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil och passar dig som vill fördjupa din förståelse i komplexa samhällsfrågor.

 • Naturvetenskapsprogrammet

  Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar.

 • unga kvinnor målar vid staffli

  Estetiska programmet

  Estetiska programmet passar dig som vill förändra världen med estetiska medel och digitala verktyg. Du använder film, foto och digitalt skapande i olika medieproduktioner för att förstå och påverka din omvärld, samtidigt som du genom de teoretiska ämnena får en stabil grund för fortsatta högskolestudier.

  Inriktning estetik och media med samhällsprofil

 • Färdighetsprover estetiska programmet

  För ansökan till estetiska programmet Media - och estetik på Globala gymnaset behöver du göra färdighetsprov.

  Uppgiften är att skapa en berättelse med hjälp av foto, film eller bild, analogt och/eller digitalt. Du presenterar ditt arbete, från idé till färdig gestaltning, på den intervju du blir kallad till.

 • Fältstudier på Globala gymnasiet

  Fältstudier 2016

  Här kan du följa våra elever på samhällsprogrammet i åk 3 som är ute och gör fältstudier i Mzuzu i norra Malawi och Kerela i södra Indien.

  Fältstudier Kerela; Indien:
  Publicerat 4/2 kl.14:30

   

 • Nationella program

  Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram.

  Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete.

  Kategorier:
 • Läsårstider

  Läsårstider

  Höstterminen 2019

  Start årskurs 1 och elever på Spri: Tisdag 20 augusti kl 13:00 (aulan)

 • Antagning spets

  Antagning till spetsutbildning på Globala gymnasiet.

  Elever som söker vårt spetsutbildning söker in på sina betyg, men får även poäng utifrån ett personligt brev och en intervju.

 • Öppet hus och Öppen skoldag

  Om du vill känna av hur det faktiskt är att vara elev på Globala, ska du komma på öppen skoldag. På öppen skoldag får du vara med i undervisningen för en klass i antingen årskurs 1 eller årskurs 2 på valfritt program en hel eller halv skoldag. Skoldagen kan anpassas tidsmässigt till antingen förmiddagen (start 8:30), eftermiddagen (start 12:00) eller heldag.

  Öppen skoldag 7 februari (FULLT), 12 februari (FULLT) och 27 april (obs - byte av dag i april!)

  Kategorier:
 • Student 2018

  Student 2018

  Mösspåtagning: Fre 27/4 kl 14:00 på skolgården
  Studentutspring åk3: 13/6 kl 13:00 (skolgården)

  Ovan ser ni bilder från förra årets student. Fint väder med strålande sol kl 13 beställt! 

   

   

 • Så här söker du till oss

   

  Reservintag/byten åk1

  Efter skolstart i augusti kan vi ta in reserver enligt turordning på gymnasieantagningens reservlista, om plats finns.

 • SA Global profil Spetsutbildning

  Är du intresserad av vår spetsutbildning på samhällsvetenskapsprogrammet? SA Global Spetsutbildning syftar till att ge dig en såväl breddande som fördjupande samhällsvetenskaplig utbildning, med särskilt fokus på hållbar utveckling och globala frågor. Spetsutbildning är en försöksverksamhet som, förutom hos oss på Globala gymnasiet, bedrivs på ytterligare 9 skolor runt om i landet.

  Vad är SA Globala spetsutbildning?

 • KAROLINA NY

  Tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt

  Vår profil mot lärande för hållbar utveckling präglar vår skolvardag på olika sätt - från inneskor till vegetarisk mat och det tvärvetenskapliga arbetssättet i projekt.