Nationella program

Antal: 1

  • Nationella program

    Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram.

    Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete.

    Kategorier: