Till innehåll på sidan

Student 2021

Studentfirandet är i år anpassat till Folkhälsomyndighetens rekommendationerna om Covid-19. Det kommer att ske klassvis 8-11 juni

Efter möten med elever och rektorer, har vi nu en plan om hur vi ska göra studentfirandet så bra som möjligt. Det är en svår situationen med pågående Covid-19 men med lärdomar från förra året, tror och hoppas vi att det kommer bli några riktigt fina dagar! 

Studentfirandet sker klassvis den 8-11 juni, antingen förmiddag eller eftermiddag. Exakta tider för varje klass har eleverna fått av sin mentor och information finns även på Skolplattformen.

Möjligheten för anhöriga/vänner att ta emot sina studenter utanför skolan kommer att vara begränsad. Vi återkommer med information när vi vet vilka restriktioner som gäller i början av juni.

Dela: