Språkintroduktion

På Globala gymnasiet erbjuder vi IM Språkintroduktion där du som elev har möjlighet har läsa de flesta av de ämnen du behöver för att söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet, vux-studier eller framtida arbete. Utbildningen bedrivs inom ramen för vår pedagogiska idé om lärande för hållbar utveckling. Lärarna på språkintroduktion undervisar också på skolans nationella program och vi strävar efter att samarbeta över programgränserna. 

Huvudsyftet med IM Språkintroduktion är att ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket med mål att inom ett till tre år gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Vad är speciellt med språkintroduktion hos oss?

Som elev på språkintroduktion läser du svenska som andraspråk och upp till tolv andra ämnen inkluderat modersmål. Oavsett vilka och hur många ämnen du läser är det övergripande målet med undervisningen att du ska utveckla dina kunskaper i det svenska språket och integreras i det svenska samhället. Beroende på skolbakgrund och inlärningstakt varierar utbildningen i tid mellan 1-3 år. Alla våra lärare undervisar med hjälp av ett språkutvecklande arbetssätt. Undervisningen bedrivs inom ramen för Globala gymnasiets pedagogiska idé om lärande för hållbar utveckling vilket betyder att du som elev ofta arbetar med miljö- och rättvisefrågor i ett globalt perspektiv. När det är möjligt planeras undervisningen på ett tvärvetenskaplig sätt och i samarbete med skolans övriga program och projekt. Som elev har du tillgång till en egen dator och får också kunskap i hur du använder den. Vi arbetar med ett flexibelt schema. Det betyder att varje vecka kan se olika ut beroende på vad klassen arbetar med. Varje lektion är 60 minuter lång och oftast börjar du kl 8:45 och slutar 16:00 varje dag. 

Vilka ämnen kan du läsa hos oss?

Vi organiserar våra elever i klasser efter skolbakgrund och mål med studierna. Om du vill läsa mot behörighet till högskoleförberedande program läser du mot betyg i 12 ämnen, vill du läsa mot ett yrkesförberedande program läser du mot betyg i 8 ämnen. Förutom svenska som andraspråk erbjuds du som elev att läsa engelska, matematik, idrott och hälsa, bild, samhällskunskap, historia, religion, geografi, biologi, kemi, fysik och modersmål bereonde på tidigare skolbakgrund, ålder och mål med dina studier. (Modersmålsundervisningen sker på andra skolor i Stockholm.) Undervisningen sker i undervisningsgrupper om ca 22 elever men ibland jobbar du i mindre grupper tillsammans med andra elever. 

Exempel på timfördelning på en vecka:

Svenska                    8 tim
Engelska                   2 tim
Matematik                 3 tim
Idrott och hälsa         1,5 tim
Bild                           1,5 tim
Samhällskunskap     2 tim
Historia                     2 tim
Religion/Geografi     1 tim
Biologi/Kemi/Fysik    3 tim
Modersmål               1 tim
Totalt                        25 tim

Skolmaten lagas i skolans egna kök och den är vegetarisk. Här kan du läsa lite mer om hur vi tänker kring skolmaten. Vi tar också av oss skorna och använder inneskor.  

Om du är intresserad av att söka till oss, kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola eller maila vår studie- och yrkesvägledare Jessica Arlesten på jessica.arlesten@stockholm.se

Dela:
Kategorier: