Skolplattformen

All intern information om skolan finns tillgängligt på Skolplattformen under "Min Skola", där den kan kommas åt av både vårdnadshavare och elever. 

Skolplattformen

Globala gymnasiet ingår i projektet Skolplattform Stockholm som arbetar med att utveckla ett gemensamt, skolformsövergripande it-stöd för nästan 800 skolor och förskolor i Stockholms stad. Under hösten 2018 införs de sista delarna i skolplattformen. Därefter kommer de nya delarna fyllas successivt med innehåll.

Skolplattformen består av olika delar - den utgör en viktigt pedagogisk plattform i undervisningen mellan lärare-elev-vårdnadshavare, frånvaro/närvaro, intern hemsida för personal/elever/vårdnadshavare m.m. 

Aktuella problem

Under uppstarten med Skolplattformen har det förekommit problem med åtkomst till de olika delarna som ingår. Mot bakgrund av denna problematik har skolledningen på Globala beslutat att använda andra digitala arbetssätt kopplat till undervisning och elevernas måluppfyllelse för resten av läsåret. Intern kommunikation med elever och vårdnadshavare sker dock enligt plan genom Min Skola.

Om du har frågor eller synpunkter var god kontakta någon av oss rektorer.

Jenny Hyenstrand (SA/ES/EK) - jenny.hyenstrand@stockholm.se

Sofie Abrahamsson (NA/Spri) - sofie.abrahamsson@stockholm.se

Inlogg Skolplattformen

För att logga in som elev behöver du ditt användar-ID/inlogg som du får av din mentor eller skolans IT-samordnare. Vårdnadshavare loggar in som "Medborgare" och behöver bank-ID för att komma åt tjänsten. Obs! Om du som vårdnadshavare inte kan logga in vg kontakta henrik.rydell@stockholm.se. Länk för inlogg till Skolplattformen finns högst upp till höger på hemsidan.

Support med inloggning

Om du får problem med att logga in ska du ta kontakt med stadens medborgarsupport:
Mail: e-support@stockholm.se    Telefon: 08-508 00 508

 

 

Dela:
Kategorier: