Till innehåll på sidan

Skolplattformen

All intern information om skolan finns tillgänglig på Skolplattformen, där den kan kommas åt av både vårdnadshavare och elever. Information och nyheter som endast gäller våra elever och skola förmedlas här till elever och vårdnadshavare. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare ser till att du har tillgång detta.

Vad är Skolplattformen?

Globala gymnasiet ingår i projektet Skolplattform Stockholm som arbetar med att utveckla ett gemensamt, skolformsövergripande it-stöd för nästan 800 skolor och förskolor i Stockholms stad. Under hösten 2018 införs de sista delarna i skolplattformen. Därefter kommer de nya delarna fyllas successivt med innehåll.

Skolplattformen består av olika delar - den utgör en viktigt pedagogisk plattform i undervisningen mellan lärare-elev-vårdnadshavare, frånvaro/närvaro, intern hemsida för personal/elever/vårdnadshavare m.m. 

Inlogg Skolplattformen

För att logga in som elev behöver du ditt användar-ID/inlogg som du får av din mentor eller skolans IT-samordnare. Vårdnadshavare loggar in som "Medborgare" och behöver bank-ID för att komma åt tjänsten. Länk för inlogg till Skolplattformen: www.stockholm.se/skolplattformen

Inlogg Frånvaro/Närvaro

Frånvaroanmälan görs i Skolplattformen. För att komma direkt till modulen för frånvaro kan du klicka här och logga in: https://stockholm.se/franvaro

Support med inloggning

Om du får problem med att logga in ska du ta kontakt med stadens medborgarsupport:
Mail: e-support@stockholm.se    Telefon: 08-508 00 508

Aktuella problem

Under uppstarten med Skolplattformen har det förekommit problem med åtkomst till de olika delarna som ingår. Mot bakgrund av denna problematik har skolledningen på Globala beslutat att använda andra digitala arbetssätt kopplat till undervisning och elevernas måluppfyllelse. Intern kommunikation med elever och vårdnadshavare sker dock enligt plan genom Min Skola.

Om du har frågor eller synpunkter var god kontakta rektor.

Jenny Hyenstrand - jenny.hyenstrand@edu.stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: