Samhällsvetenskapsprogrammet - SASAM

Hur kan migration leda till hållbar utveckling? Vad innebär det att din tröja är tillverkad i Bangladesh? Vad har klimatfrågan med fattigdom att göra? 

Vill du fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor och göra fältstudier där du möter olika människor och lär av deras erfarenheter så ska du välja vårt samhällsvetenskapliga program. SA inriktning samhällsvetenskap med global profil/spets på Globala gymnasiet är ett nationellt program som öppnar vägen för vidare samhällsvetenskapliga högskole- och universitetsstudier.
 

Varför ett program om globala frågor?

För att världen slutar inte vid Öresundsbron. För att vi måste fundera över vad vi konsumerar och använder. Tänk på ditt te som du dricker till frukost, musiken i dina hörlurar och datorn du använder i skolan. För att ditt och andras liv hänger ihop och nästan alla samhällsfrågor har globala kopplingar. Vi är beroende av det som händer där på andra sidan Öresundsbron – varje dag. Genom studierna övar du dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor och blir på så sätt förberedd för vidare studier. Du kommer att reflektera över människors olika villkor och hur du själv kan vara med och påverka för en rättvisare värld. 

Vad läser du? 

Vårt SA-program ska ge kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor genom att studera frågor om exempelvis ömsesidigt beroende, rättvisa, demokrati, hållbar utveckling och globalisering. Det historiska perspektivet är centralt både för att förstå det som händer nu och i framtiden. Programfördjupningen innehåller kurserna Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering som på Globala gymnasiet handlar om globala utvecklingsfrågor och interkulturell kommunikation. I Interkulturell kommunikation får du exempelvis verktyg för att förstå dig själv i mötet med andra kulturer. Du får även läsa kursen Digitalt skapande som syftar till att utveckla din förmåga att gestalta och kommunicera med digital teknik.

Fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Elever på SA gör tre veckors fältstudier i årskurs 3 och för närvarande åker vi till Malawi och Indien. Skolan har långsiktiga samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF.

Varför arbetar vi i tvärvetenskapliga projekt?

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med tvärvetenskapliga projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Migration på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Spetsutbildning

En del av platserna på samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och alla har samma examensmål. Skillnaden är att spetsutbildningen har riksintag och att antagningen sker på betyg, intervjuer och ett personligt brev. Vi har ett samarbetsavtal med Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och spetselever får en möjlighet att gå kursen "Världens eko" som ger 7,5hp.

* ca 15 av de 96 platserna på vårt samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet alla har samma examensmål. Skillnaden är att spetsutbildningen har riksintag och att antagningen sker på betyg, intervjuer och ett personligt brev. Vi har långsiktiga samarbetsavtal Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och det kommer finnas möjlighet att läsa utvalda kurser på universitet och högskola.

Individuellt val och språk

På vårt samhällsvetenskapliga program kan du bredda din behörighet genom att läsa ex Ma3b (100p), Nk2 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p). Du kan även läsa språk steg 5 förutsatt att det finns tillräckligt stort intresse för detta (100p). De moderna språk som vi erbjuder på skolan är följande: Franska steg1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4.

Examensmål Samhällsvetenskapsprogrammet

Poängplan med start Ht 2018:

 

Dela: