Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil och passar dig som vill fördjupa din förståelse i komplexa samhällsfrågor. Få kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor genom teori såväl som fältstudier och en bra grund för fortsatta studier.

Ditt och andras liv hänger ihop och nästan alla samhällsfrågor har globala kopplingar. Tänk på det te du dricker till frukost, musiken i dina hörlurar och datorn du använder i skolan. Vi är beroende av vad som händer på andra platser i världen – varje dag. Under gymnasietiden övar du dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor. Du får reflektera över människors olika villkor och hur du själv kan arbeta för en rättvisare värld. På så sätt är blir du inte bara förberedd för vidare studier, utan för livet.

Inriktning samhällsvetenskap

Ladda ned poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Programfördjupning 300 poäng

 • Digitalt skapande, 100 poäng
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 200 poäng

Praktiskt lärande - fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Elever på SA gör tre veckors fältstudier i årskurs 3 och för närvarande åker vi till Malawi och Indien.

Arbeta i tvärvetenskapliga projekt

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med tvärvetenskapliga projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Migration på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Global spetsutbildning

En del av platserna på samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och alla har samma examensmål. Skillnaden är att spetsutbildningen har riksintag och att antagningen sker på betyg, intervjuer och ett personligt brev. Vi har ett samarbetsavtal med Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och spetselever får en möjlighet att gå kursen "Världens eko" som ger 7,5hp. Utbildningen ger dig bredd och fördjupning inom hållbar utveckling och globala frågor. Ungefär 15 av de 96 platserna på samhällsprogrammet är reserverade för spetsutbildning. 

Vad kan du göra sen?  

Samhällsvetenskapliga programmet på Globala gymnasiet öppnar vägen för många olika högskole- och universitetsstudier. “När jag började på universitetet kände jag att jag hade en god grund att stå på när det gällde internationella relationer, samhällsteorier och genusvetenskap” säger Alexandra Politides Palm som nu nu arbetar som asyljurist på RFSL.
Framtida yrken kan till exempel vara:

 • socialantropolog,
 • politiker,
 • kommunikatör,
 • genusvetare,
 • journalist,
 • psykolog,
 • samhällsvetare,
 • jurist,
 • miljöingenjör eller
 • ämneslärare. 
Dela: