Samarbetspartners

Viktigt för Globala gymnasiet är att etablera bra kontakter med många olika typer av samarbetspartners som jobbar med globala utvecklingsfrågor. Det kan vara enskilda organisationer, myndigheter och företag. Dessa kontakter ger oss bland annat tillgång till intressanta föreläsare och möjlighet för eleverna att arbeta med verklighetsanknutna projekt. Vi har organiserat samarbete med Amnesty, Stockholms Resilience Center (Stockholms universitet), Södertörns högskola, Plan Sverige och Världsnaturfonden WWF. 

Amnesty

Globala gymnasiet har ett samarbete med Amnesty genom "Skola för mänskliga rättigeheter". Amnesty är en organisation som har många års erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter och försöker långsiktigt förbättra människors villkor samtidigt som man hjälper dem som drabbas här och nu. För Globala gymnasiet innebär samarbetet att vi kommer att få möjlighet att vidareutbilda våra egna lärare i dessa frågor samt inspiration kring hur man kan jobba ännu mer mer dessa frågor i våra projekt. 

Stockholm Resilience Center (SRC) Stockholms universitet

SRC är ett tvärvetenskapligt forskningscenter och ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Samsynen på nyttan av ett tvärvetenskapligt arbetssätt samt fokuseringen på hållbar utveckling gör samarbetet extra spännande. Under flera år har vi haft möjlighet att få tillgang till handledning i gymnasiearbetet samt erbjuda ett elever på SA-programmet möjlighet att läsa högskolekursen "Världens eko" 7,5p.

Plan Sverige

Globala gymnasiets "äldsta" samarbetspartner är Plan Sverige, som är en självständig del av Plan International, en religiöst och partipolitiskt obunden internationell biståndsorganisation som idag verkar i ett 60-tal länder. Plan arbetar för att bekämpa fattigdom och stärka barns möjligheter i världen. Globala gymnasiet har under många år kunnat organisera fältresor i samarbete med Plan i exmeplevis Malawi och Indien.
 

Social Entrepreneurship Forum 

I utformningen av vårt nya ekonomiprogram (med start HT18) har vi samarbetat med Social Entrepreneurship Forum.

Världsnaturfonden, WWF

Globala gymnasiet är en av WWF:s s k modellskolor. Syftet är att stödja dessa skolors arbete med lärande för hållbar utveckling. På Globala gymnasiet har vi bland annat jobbat med ekologiska fotavtryck med hjälp av en sk "skolkalylator". 

KTH 

På det naturvetenskapliga programmet har vi inlett ett samarbete kring den tvärvetenskapliga kursen "Tillstånd och trender" där intresserade elever i åk 3 kommer att kunna läsa 7,5 högskolepoäng under ht2018.

 

Dela:
Kategorier: