Till innehåll på sidan

Samarbetspartners

Viktigt för Globala gymnasiet är att etablera bra kontakter med många olika typer av samarbetspartners som jobbar med globala utvecklingsfrågor. Det kan vara enskilda organisationer, myndigheter och företag. Dessa kontakter ger oss bland annat tillgång till intressanta föreläsare och möjlighet för eleverna att arbeta med verklighetsanknutna projekt. 

Amnesty

Globala gymnasiet har ett samarbete med Amnesty genom "Skola för mänskliga rättigheter". Amnesty är en organisation som har många års erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter och försöker långsiktigt förbättra människors villkor samtidigt som man hjälper dem som drabbas här och nu. Att vara en samarbetsskola innebär bland annat att våra lärare varje höst får gå på en två dagars lärarkonferens med inbjudna aktuella föreläsare. Vi får också tillgång till Amnestys hela utbildningsmaterial. Skolan deltar även i den globala kampanjen "Skriv för frihet". Skolans elever erbjuds varje år en 1,5 timmes föreläsning som en introduktion till mänskliga rättigheter, som Amnesty kallar A-day.

Stockholm Resilience Center (SRC) Stockholms universitet

SRC är ett tvärvetenskapligt forskningscenter och ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Samsynen på nyttan av ett tvärvetenskapligt arbetssätt samt fokuseringen på hållbar utveckling gör samarbetet extra spännande. Under flera år har vi haft möjlighet att få tillgång till handledning i gymnasiearbetet samt erbjuda ett elever på det Samhällsvetenskapliga programmet möjlighet att läsa högskolekursen "Världens eko" 7,5 högskolepoäng.

Plan Sverige

Globala gymnasiets äldsta samarbetspartner är Plan Sverige, som är en självständig del av Plan International, en religiöst och partipolitiskt obunden internationell biståndsorganisation som idag verkar i ett 60-tal länder. Plan arbetar för att bekämpa fattigdom och stärka barns möjligheter i världen. Globala gymnasiet har under de första åren kunnat organisera fältresor i samarbete med Plan i exempelvis Malawi och Indien. I nuläget är exempel på samarbetet att våra elever på Estetiska programmet får möjlighet att besöka Plans kommunikationsavdelning och se arbetet på plats. Andra exempel är att när Plan har internationella gäster, får våra elever möjlighet att träffa dessa, tex unga kvinnor från en radiostation i Lilongwe i Malawi. En elev från Globala gymnasiet får en plats i Plans ungdomsråd, eleven som sitter nu har varit medlem sedan 2018.
 

Världsnaturfonden, WWF

Globala gymnasiet har under en lång tid haft samarbete med WWF, bland annat som modellskola om lärande för hållbar utveckling. Under läsåret 2018-19 så innebar samarbetet att konstnärinnan Anna Toresdotters konstverk ställdes ut i skolans aula och hon höll workshops för våra elever inom ramen för projektet Glokalt. Våra elever intervjuades sen av en journalist för en podd, här kan du lyssna på den: https://www.wwf.se/poddar/kreativitet-och-larande-for-hallbar-utveckling/

Samarbetet med WWF inom projektet Glokalt fortsätter på hösten 2019, nu med fokus på mat och "One Planet Plate". WWF håller workshops på skolan och två klasser har även besökt WWF och haft workshop där. 

KTH 

På det naturvetenskapliga programmet har vi ett samarbete kring den tvärvetenskapliga kursen "Tillstånd och trender", där tio intresserade elever i årskurs 3 kan delta i kursen.

Social Entrepreneurship Forum 

I utformningen av vårt nya ekonomiprogram har vi samarbetat med Social Entrepreneurship Forum.

Dela:
Kategorier: