SA Global profil Spetsutbildning

Sedan hösten 2009 kan du söka till vår spetsutbildning på SA Global. Det är en försöksverksamhet som, förutom hos oss, bedrivs i ytterligare 9 skolor runt om i landet. På SA Global Spetsutbildning läser du ett samhällsvetenskapligt program som syftar till att ge dig en såväl breddande som fördjupande samhällsvetenskaplig utbildning, med särskilt fokus på hållbar utveckling och globala frågor. 

Hållbar utveckling har utnämnts av FN som ett särskilt viktigt område att fokusera på inom utbildningsväsendet under åren 2005-2014, vilket vi tar fasta på. Vi ger dig som elev förutsättningar att utveckla kunskap och metoder för lärande om komplicerade samband mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer och de utmaningar världen står inför. Vi förbereder dig för snabba förändringar och nya situationer och ger dig det självförtroende som skapar mod att gå in i det annorlunda mötet med människor från olika delar av världen. Framtiden pekar mot en alltmer integrerad värld där vi alla är beroende av varandra. Spetsutbildningen är en utveckling av den ursprungliga samhällsvetenskapliga utbildningen som funnits på skolan sedan starten. Programmål och poängplan är lika för både SA Samhällsvetenskap Global profil och SA Samhällsvetenskap Global Spetsutbildning.

Arbetssätt och arbetsformer lika
Arbetssätt och arbetsformer skiljer sig inte från hur vi jobbar på de andra programmen, nämligen i tvärvetenskaliga projekt. Vårt samhälle präglas av de globala överlevnadsfrågorna vilka är ämnesövergripande till sin karaktär. Detta medför att du som elev utnyttjar kunskaper från olika kunskapsområden för att besvara frågor och lösa problem. Projektarbetsformen skapar även förutsättningar att göra dig medveten om att det behövs en gedigen kunskapsgrund för att kunna känna igen problem och för att veta vilken ny kunskap som behövs för att lösa dem. Genom problemorienterad undervisning fördjupas dina kunskaper och du får en helhetssyn på samhällets framtidsfrågor. Vi tror helt enkelt att du som elev utvecklar redskap för att kunna formulera, analysera och lösa problem som berör framtidens viktigaste politiska, ekologiska, sociala och ekonomiska frågor.

Vad är skillnaden?
Skillnaden mellan SA samhällsvetenskap Global profil och SA Samhällsvetenskap Global Spetsutbildning gäller bl.a. antagningen. Spetsutbildningen innebär konkret att det finns en del platser där du som söker kommer att tas in på poäng som baseras på betyg, intervjuer och en skriftlig motivering varför du vill gå på utbildningen. Utbildningen har även riksintag vilket i praktiken betyder att elever från hela Sverige kan söka till utbildningen. Motiveringen och intervjun kan ge 1-20 poäng vilket sedan räknas om och läggs till det befintliga betyget. Om du som söker har A betygspoäng från grundskolan (max 340) och B poäng från motiveringen och intervjun beräknas den totala poängen med formeln: A + 4 X B. Maximalt kan man få 420 poäng.

Utbildningen sker i samarbete med Stockholm Resilience Centre (SRC) på Stockholms Universitet. Denna institution har ett tvärvetenskapligt perspektiv som väl överensstämmer med målen för utbildningen: att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskap och metoder för lärande om komplicerade samband mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Det betyder bland annat att du som elev på SA Samhällsvetenskap Global Spetsutbildning har tillgång till aktuell forsknining genom föreläsningar och möjlighet att läsa en universitetskurs redan i årskurs 3.

Dela: