Till innehåll på sidan

SA Global profil Spetsutbildning

Är du intresserad av vår spetsutbildning på samhällsvetenskapsprogrammet? SA Global Spetsutbildning syftar till att ge dig en såväl breddande som fördjupande samhällsvetenskaplig utbildning, med särskilt fokus på hållbar utveckling och globala frågor. Spetsutbildning är en försöksverksamhet som, förutom hos oss på Globala gymnasiet, bedrivs på ytterligare 9 skolor runt om i landet.

Vad är SA Globala spetsutbildning?

Unesco har tagit initiativ till Global Action Programme (GAP) on ESD - en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling. Syftet med GAP är att stödja FN:s medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling. Detta har vi på Globala tagit fasta på i utvecklingen av alla våra program, och inom ramen för SA Global Spetsutbildning ger vi dig som elev förutsättningar att utveckla kunskap och metoder för lärande om komplicerade samband mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer och de utmaningar världen står inför. Vi förbereder dig för snabba förändringar och nya situationer och ger dig det självförtroende som skapar mod att gå in i det annorlunda mötet med människor från olika delar av världen.

Arbetssätt och arbetsformer

Arbetssätt och arbetsformer skiljer sig inte från hur vi jobbar i övrigt på skolan, nämligen arbete i tvärvetenskapliga projekt. Vårt samhälle präglas av de globala överlevnadsfrågorna vilka är ämnesövergripande till sin karaktär. Detta medför att du som elev utnyttjar kunskaper från olika kunskapsområden för att besvara frågor och lösa problem. Projektarbetsformen skapar även förutsättningar att göra dig medveten om att det behövs en gedigen kunskapsgrund för att kunna känna igen problem och för att veta vilken ny kunskap som behövs för att lösa dem.

Möjlighet att läsa en universitetskurs!

Skillnaden mellan SA Samhällsvetenskap Global profil och SA Samhällsvetenskap Global Spetsutbildning gäller främst antagningsförfarande, samt möjlighet att läsa en universitetskurs under din gymnasietid. Spetsutbildningen innebär konkret att det finns ett antal platser där du som söker kommer att tas in på poäng som baseras på betyg, intervjuer och en skriftlig motivering till varför du vill läsa spetsutbildningen. Utbildningen har även riksintag, vilket betyder att elever från hela Sverige kan söka.

Samarbeten

Spetsutbildningen sker i samarbete med Stockholm Resilience Centre (SRC) på Stockholms Universitet.  Som elev på SA Samhällsvetenskap Global Spetsutbildning har du därmed tillgång till aktuell forskning, samt möjlighet att läsa en universitetskurs i årskurs 3.

Antagning till spetsutbildningen

Elever som söker vårt spetsutbildning söker in på sina betyg, men får även poäng utifrån ett personligt brev och en intervju. Vi kallar de som sökt spetsutbildningen i 1:a och 2:a och 3:e hand till en intervju på skolan. I samband med kallelsen får du även instruktioner för det brev som du måste skicka in före intervjun. Intervjuerna sker i grupp och tar cirka 1,5 timme. I kallelsen får du information om datum och tid för just din intervju.

Brevet tillsammans med intervjun kan ge dig 1-20 poäng som sedan multipliceras med 4, du kan max få 80 poäng utöver dina betygspoäng. 

Om du har några frågor kring vår spetsutbildning  kan du kontakta: jenny.hyenstrand@edu.stockholm.se

Dela: