Rektorer

 

Globala gymnasiet har två rektorer. Jenny Hyenstrand är rektor för det estetiska och samhällvetenskapliga programmet. Sofie Abrahamsson är rektor för det naturvetenskapliga programmet samt språkintroduktion.

Antal: 2