Till innehåll på sidan

Praktiskt lärande - Fältstudier

Fältstudier har varit en central pedagogisk idé sedan starten 2004 och genomförs på lite olika sätt på alla våra program. Idén är att komma ut i verkligheten och få möjlighet att se hur det fungerar på plats och möta människor för att ta del av deras erfarenheter.

Praktiskt lärande - Fältstudier

På det Samhällsvetenskapliga programmet reser vi på en tre veckor lång fältstudieresa, nu senast till Indien och Malawi. Vi har tidigare rest till bland annat Nicaragua, Uganda och Bangladesh. Fältstudierna innebär en liten egeninsats från elevernas sida. Under hösten 2019 undersökte vi möjligheten till att genomföra fältstudier i Europa, vi siktade på att påbörja den fältresan i januari 2021. På grund av Covid-19 blir det inga fältstudieresor under 2021. Våra elever i årskurs 3 genomför istället fältstudier i Sverige, med möjligheter till globala kontakter på distans. Bland annat genomför en klass intervjuer med personer i Wayanad och Calicut i Kerala, Indien. Intervjuerna genomförs med hjälp av våra samarbetsorganisationer Kabani och Crest, som samordnar allting på plats.  

På det Estetiska programmet har vi haft ett utbyte med en skola i Kharkiv, Ukraina och på det Naturvetenskapliga programmet genomförs fältstudier lokalt i Sverige i samband med gymnasiearbetet i åk 3. Under flera år har vi haft ett utbytesprogram med MD College (Maharshi Dayanad College of Arts, Science and Commerce) i Mumbai, Indien för elever på de båda programmen.

Resor som gav nya perspektiv
Här kan du läsa om Teklas upplevelser från sin fältresa i Bangladesh.

Tekla: "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom."

Teklas upplevelser är främst från landsbygden. "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom", berättar Tekla. "I Dhaka såg vi fattigdom som vi kanske är vana att se den med stora områden med slum där människor levde under fruktansvärda förhållanden. Men i byarna fanns det också ett vardagsliv trots fattigdomen. Vi kom människor väldigt nära eftersom vi fick komma hem till dem och se hur de levde."

Tekla har redan påbörjat efterarbetet av resan som ska mynna ut i som ska mynna ut i en rapport och presentationer i och utanför skolan. Tekla och hennes grupp jobbade med socialt kapital som tema och ville försöka ta reda på betydelsen av familjer och grannar för att få livet att fungera på ett bra sätt. "Många gånger kanske man bara tänker på att fattigdom har med pengar att göra men fattigdom är ett mångdimensionellt begrepp och ibland kanske det inte är pengar som är problemet. Vi mötte en kvinna vars man satt i fängelse men som fick hjälp av sina grannar att bruka jorden. Vi tänkte försöka göra en simulering med en gymnasieklass om hur tillit skapas och hur det kan användas konkret. Vi hoppas också kunna göra en lärarhandledning som vi tänker att man ska kunna använda för att prata om socialt kapital på gymnasienivå."

Dela: