Till innehåll på sidan

Praktiskt lärande - Fältstudier

Fältstudier har varit en central pedagogisk idé sedan vi startade skolan 2004. Idén är att komma ut i verkligheten och få möjlighet att se hur det fungerar på plats och möta människor för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

Praktiskt lärande - Fältstudier

I årskurs 3 genomför du fältstudier, där kursen Gymnasiearbete är basen tillsammans med Samhällskunskap 3 och Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Idén med fältstudier är att du ges möjlighet att komma ut i “fält” och möta människor för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Tillsammans med din projektgrupp genomför du en studie med hjälp av intervjuer och studiebesök. Du tar hjälp av teorier och metoder som du får i fördjupningskurserna och ditt arbete resulterar i en individuell rapport.

De senaste åren har vi bland annat rest till Indien och Malawi, men vi  genomför också fältstudier i Sverige. Fältstudieresorna innebär en liten ekonomisk insats från dig som elev. Inför fältstudierna 2021 planerade vi för ett nytt resmål i ett europeiskt land dit vi reser med tåg. På grund av Covid-19 blev det dock inga resor. Istället genomför alla våra elever sina fältstudier i Sverige, med möjligheter till distanskontakter med våra samarbetspartner utomlands. Bland annat genomför en klass intervjuer med personer i Wayanad och Calicut i Kerala, Indien. Intervjuerna genomförs med hjälp av våra samarbetsorganisationer Kabani och Crest, som samordnar allting på plats. 

Har du frågor om fältstudier kan du kontakta
Lotta Frecon: charlotta.frecon@edu.stockholm.se
Jenny Hyenstrand: jenny.hyenstrand@edu.stockholm.se

 

Resor som gav nya perspektiv
Här kan du läsa om Teklas upplevelser från sin fältresa i Bangladesh.

Tekla: "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom."

Teklas upplevelser är främst från landsbygden. "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom", berättar Tekla. "I Dhaka såg vi fattigdom som vi kanske är vana att se den med stora områden med slum där människor levde under fruktansvärda förhållanden. Men i byarna fanns det också ett vardagsliv trots fattigdomen. Vi kom människor väldigt nära eftersom vi fick komma hem till dem och se hur de levde."

Tekla har redan påbörjat efterarbetet av resan som ska mynna ut i som ska mynna ut i en rapport och presentationer i och utanför skolan. Tekla och hennes grupp jobbade med socialt kapital som tema och ville försöka ta reda på betydelsen av familjer och grannar för att få livet att fungera på ett bra sätt. "Många gånger kanske man bara tänker på att fattigdom har med pengar att göra men fattigdom är ett mångdimensionellt begrepp och ibland kanske det inte är pengar som är problemet. Vi mötte en kvinna vars man satt i fängelse men som fick hjälp av sina grannar att bruka jorden. Vi tänkte försöka göra en simulering med en gymnasieklass om hur tillit skapas och hur det kan användas konkret. Vi hoppas också kunna göra en lärarhandledning som vi tänker att man ska kunna använda för att prata om socialt kapital på gymnasienivå."

Dela: