Till innehåll på sidan

Danusia Sznap (DSZ)

Danusia Sznap, lärare i svenska som andra språk och engelska på språkintroduktion
"Jag heter Danusia Sznap - det är inte så svårt att säga som det ser ut - och jag är född i Warszawa och har bott i Sverige sedan 1969. Jag har varit verksam som lärare sedan 1983, och undervisat i svenska, svenska som andraspråk och i engelska. De senaste fem åren har jag enbart jobbat med språkintroduktionsklasser och stortrivts! SPRI-programmet på Globala är nytt sedan HT 2012 och att ha varit med och startat det på den här skolan har varit en höjdpunkt i min lärarkarriär! I år kommer jag att vara mentor för SPRI 13 A. Mitt motto är: alla elever vill och kan lära sig, om man som lärare lyckas väcka deras intresse och nyfikenhet. Att göra just detta är min största ambition!"

photo of Danusia Sznap (DSZ)

Danusia Sznap (DSZ)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x