Till innehåll på sidan

Niklas Smith (NSM)

Niklas Smith, lärare i bland annat samhällskunskap och religion

 

Mina ämnen handlar om mänsklig samvaro. Hur individer, grupper och samhällen i världen väljer, eller tvingas, att organisera sig, hur de kommunicerar samt på vilka sätt de förhåller sig till och reflekterar över den komplexa tillvaron. Varför är det som det är? Tycker vi om det som det är eller kan vi förändra något? På vilka sätt? Vilka är "vi"? 
Kort sagt reflekterar jag gärna över de inte helt små områdena - makt och den eventuella meningen med allt. 
Jag är mentor i årskurs två och undervisar bland annat i samhällskunskap, politik och hållbar utveckling, religionskunskap och medier, samhälle och kommunikation.​

photo of Niklas Smith (NSM)

Niklas Smith (NSM)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x