Johan Sandahl (JSA)

Johan Sandahl, lektor, lärare i samhällskunskap, religion och historia

 

Jag heter Johan Sandahl och är lärare och forskare. Större delen av tiden är jag på Stockholms universitet där jag forskar kring undervisande och lärande i samhällskunskap. Under läsåret 2016/2017 arbetar jag 25 % på Globala och kommer att undervisa i kurser som har med fältstudierna att göra. Jag kommer också att vara resande lärare för er som ska åka till Loyola College of Social Sciences i Thiruvananthapuram. Om du är intresserad av min forskning kan du läsa mer här:
http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2015/05/18/kunskaper-svalkar-heta-asi...
http://www.su.se/hsd/om-oss/personalpresentationer/sandahl-johan-1.86132

photo of Johan Sandahl (JSA)

Johan Sandahl (JSA)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x