Till innehåll på sidan

Helena Larsson (HLA)

Helena Larsson, lärare svenska, svenska som som andraspråk, franska och medieämnen

 

"Kommunikation i alla dess former intresserar mig. Språk är ett grundläggande verktyg för kommunikation. Jag tycker man bör sträva efter så många språk/verktyg som bara möjligt är för att kunna förstå och göra skillnad i den värld vi lever i. På Globala gymnasiet jobbar vi ämnesövergripande och i projektform, vilket innebär att språket används i ett sammanhang och inte blir en enskild ämnesangelägenhet. Precis så som det är i livet, världen!
Läsåret 16/17 undervisar jag svenska på samhällsprogrammet i årskurs, jag är också samordnare för arbetslaget i ettan.​"

photo of Helena Larsson (HLA)

Helena Larsson (HLA)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x