Till innehåll på sidan

Jenny Kroon (JKR)

Jenny Kroon, forskare, lärare i idrott och hälsa samt samhällskunskap.

Här på Globala gymnasiet undervisar hon i idrott och hälsa. Jenny deltar också i forskarskolan för idrott och hälsas didaktik (FIHD) vid GIH i Stockholm. Hennes forskarstudie handlar om betyg och bedömning med fokus på hur gymnasielärare tolkar kunskapskraven och dess progressionsord. På den här adressen kan du läsa mer och se senaste publikationer:

Hur är det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa

Vad är ”kroppslig förmåga”?: Om behovet av ett yrkesspråk i idrott och hälsa

photo of Jenny Kroon (JKR)

Jenny Kroon (JKR)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x