Emma Jönsson (EJO)

Emma Jönsson, lärare i svenska och filosofi
"En vis filosof sa en gång 'Man måste lära sig att leva hela livet'. Jag älskar den semantiska dubbeltydigheten i det citatet, som kopplar samman både en språklig och filosofisk aspekt av lärandet."

photo of Emma Jönsson (EJO)

Emma Jönsson (EJO)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x