Till innehåll på sidan

Patrik Johansson (PJO)

Patrik Johansson, lärare i historia, filosofi och engelska

 

Från hösten 2016 kommer jag att fortsätta med doktorandstudier i historiedidaktik på Stockholms universitet med fokus på historiska källor. Jag funderar just nu ganska mycket över vad för forskningsproblem som ska formuleras, och hur frågorna ska undersökas. Jag kommer också att undervisa i filosofikurserna här på Globala. Filosofi är mitt favoritämne måste jag erkänna, och det har nog att göra med att ämnet ställer fundamentala frågor om vad det innebär att vara människa. Jag hoppas också att eleverna på Globala ska få uppleva att filosofiämnet stimulerar till resonerande, ställer svåra frågor och att filosoferandet ytterst ska hjälpa oss leva.

photo of Patrik Johansson (PJO)

Patrik Johansson (PJO)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x