Till innehåll på sidan

Maria Johansson (MJO)

Maria Johansson, forskare och lärare i historia och svenska

Maria forskar i historiedidaktik. Hennes forskning handlar om interkulturellt historiskt lärande. Hur kan historia ge elever kunskap och redskap att kunna förstå och agera i vårt mångkulturella samhälle? Tidigare har Maria följt en gymnasieklass när de arbetade med interkulturell historia. Nu leder hon en forskningscirkel med högstadielärare i Stockholms stad.

På den här adressen kan du ladda ner Marias avhandling: Historieundervisning och interkulturell kompetens.
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511235

photo of Maria Johansson (MJO)

Maria Johansson (MJO)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x