Ingrid Hökås (IHO)

 

Hej!

Jag heter Ingrid Hökås och undervisar i matematik, naturkunskap och biologi på Språkintroduktion och Samhällsvetenskapsprogrammet. Under mina många resor runtom i världen har jag kunnat bevittna hur naturen har förändrats över tid som en följd av mänsklig påverkan. 

Även om det finns många goda krafter i världen som försöker värna naturen, så har vi människor under lång tid gått hårt åt jordens resurser och orsakat stora skador på naturen. För mig känns det därför viktigt att försöka bidra till ett stärkt miljömedvetande hos de ungdomar jag möter i min roll som lärare, och därmed bidra till att forma ansvarsfulla medmänniskor som gör vad de kan för att kommande generationer ska få tillgång till en artrik och hållbar planet. Jag känner mig mycket privilegierad att få verka som lärare i Globala gymnasiet som genomsyras av ett så starkt hållbarhetsfokus.

Matematik och naturvetenskapliga ämnen

 

 

photo of Ingrid Hökås (IHO)

Ingrid Hökås (IHO)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x