Till innehåll på sidan

Eva Hasselträd (EHA)

Eva Hasselträd,  lärare i samhällskunskap och psykologi

"När jag möter Lioness och Immanuel i Mzuzo i Malawi blir det så väldigt tydligt hur olika förutsättningar vi har att leva våra liv. Det är djupt orättvist och ohållbart. Globala gymnasiet ger dig en fantastisk möjlighet att möta människor i världen och få kunskap och redskap för att arbeta för en förändring. Jag började på Globalas naturvetenskapsprogram och arbetar nu på samhällsvetenskapsprogrammet. För att hitta hållbara lösningar på de problem världen står inför måste vi ha både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv och jag tycker att det känns väldigt viktigt och bra att Globala arbetar med hållbarhetsfrågor på alla sina program. Jag möter varje dag så engagerade elever som vill ha kunskap för att förstå människor och världen. Som lärare i samhällskunskap och psykologi kan jag inte ha det bättre."​

photo of Eva Hasselträd (EHA)

Eva Hasselträd (EHA)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x