Till innehåll på sidan

Cecilia Dudas (CDU)

 

Cecilia Dudas, lärare i kemi, matematik och naturkunskap
"Jag undervisar i matematik och kemi, framförallt på NA-programmet. I år har jag också det övergripande ansvaret för schemt på skolan. För mig som lärare är det viktigt att hela tiden utveckla mig själv och min undervisning. Just nu brinner jag för att förbättra undervisningen så att matematiken upplevs meningsfull och rolig. Ett sätt att närma sig det tror jag är att arbeta mer ämnesövergripande och är med finna praktiska tillämpningar där matematik används. När jag är ledig tycker jag om att umgås med min familj och ta det lugnt i stan eller resa någonstans. Två platser vi ofta besöker är Göteborg där jag har vuxit upp och Ungern där jag också har en del av mina rötter."

photo of Cecilia Dudas (CDU)

Cecilia Dudas (CDU)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x