Till innehåll på sidan

Therese Britton (TBR)

Thèrése Britton, lärare i svenska och religionskunskap, lektor på Globala gymnasiet men forskar nu i religionsdidaktik på Stockholms universitet.

Tess forskning handlar om didaktiska utmaningar och möjligheter i samband med studiebesök i religionskunskapsundervisningen. Hon har i en tidigare klassrumsstudie följt en gymnasieklass före, under och efter ett moskébesök. Nu ska hon göra en liknande undersökning i samband med ett kyrkobesök och med en högstadieklass. Förutom forskarstudierna kommer Tess att hålla en seminarieserie för religionskunskapslärare inom ramen för SO-didaktik i centrum på Globala gymnasiet. Dessutom ska hon göra en fältstudieresa till södra Indien med elever i åk 3 i år.​

photo of Therese Britton (TBR)

Therese Britton (TBR)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x