Till innehåll på sidan

Katrin Bienzle Arruda (KAR)

Katrin Bienzle Arruda , lärare i religion och geografi

 

Det var under åren jag bodde i Brasilien som jag verkligen förstod hur det vi gör här påverkar de 'där borta'. 
 

I en av de fattigaste delarna av Brasilien odlas numera nästan bara sockerrör, som i sin tur omvandlas till motorbränsle för försäljning i bland annat Sverige. Och det är ju bra, så klart! För det minskar ju koldioxidutsläppet och så vidare. Men. Medan vi åker bil som matas med grönare bränsle, utarmas jorden i Brasilien på grund av det intensiva jordbruket som ska ge så stor avkastning som möjligt. Och detta i sin tur påverkar så klart människorna i Brasilien på ett inte lika positivt sätt som de gröna bilarna påverkar oss... Hur kan vi tänka mer hållbart? Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och globalt? Det är frågor som intresserar mig, och som geografiämnet söker svaren på. Att dessutom prata om och försöka förstå hur religion och livsåskådning påverkar människor i olika kulturer och traditioner gör mitt arbete som lärare i båda ämnena till mitt absoluta drömyrke! 

photo of Katrin Bienzle Arruda (KAR)

Katrin Bienzle Arruda (KAR)

Befattning:
E-post:
Telefon:
x