Öppet hus och Öppen skoldag

Öppet Hus onsdag 27 november kl.17-20 och torsdag 23 januari kl.17-20

På våra öppet hus får du träffa våra lärare, elever och annan personal och veta mer om vad det innebär att studera hos oss. Information ges av rektorer i aulan och därefter informerar lärare och elever programvis i olika klassrum. Det pågår även vissa lektioner/andra aktiviteter som speglar hur vår undervisning går till. Vi serverar även middag för att testa vårt helt vegetariska skolkök till självkostnadspris under öppet hus.

Öppen skoldag 7 februari, 12 februari och 24 april

Om du vill känna av hur det faktiskt är att vara elev på Globala, ska du komma på öppen skoldag. På öppen skoldag får du vara med i undervisningen för en klass i antingen åk 1 eller åk 2 på valfritt program en hel eller halv skoldag. Skoldagen kan anpassas tidsmässigt till antingen fm (start 8:30), em (start 12:00) eller heldag.

Mer information om hur du anmäler dig till någon av våra öppna skoldagar kommer inom kort. Om du har frågor, v.g. mejla SYV Sofia på sofia.sundgren@edu.stockholm.se

Infokväll (kopplat till omvalet) torsdag 16 april kl.18-19

Varmt välkommen till oss!

Dela: