Öppet hus och Öppen skoldag

Varmt välkommen till oss!

Öppet Hus torsdag 23 januari klockan 17-20 

På öppet hus får du träffa våra lärare, elever och annan personal och veta mer om vad det innebär att studera hos oss. Information ges av rektorer i aulan och därefter informerar lärare och elever programvis i olika klassrum. Det pågår även vissa lektioner/andra aktiviteter som speglar hur vår undervisning går till. Vi serverar även middag för att testa vårt helt vegetariska skolkök till självkostnadspris under öppet hus.

Program öppet hus

17.15 och 18.15        Info i aulan av rektorer.

17.45 och 18.45        Programvis information av lärare + elever i angivna salar.

OBS! Sista informationstillfället på programnivå startar kl 18:45. Om du kommer senare än det, tala med någon av guiderna eller sök upp SYV/Skolledning så hjälper vi dig/er.

Öppen skoldag 7 februari, 12 februari och 24 april

Om du vill känna av hur det faktiskt är att vara elev på Globala, ska du komma på öppen skoldag. På öppen skoldag får du vara med i undervisningen för en klass i antingen årskurs 1 eller årskurs 2 på valfritt program en hel eller halv skoldag. Skoldagen kan anpassas tidsmässigt till antingen förmiddagen (start 8:30), eftermiddagen (start 12:00) eller heldag.

För att delta på öppen skoldag måste du anmäla dig på förhand. Klicka här för att komma till anmälan: https://forms.gle/7wLi5tE8EH26u4tj7

Mer information om schema för öppen skoldag skickas mejlledes till alla som annält sig ca en vecka innan öppen skoldag. Om du har frågor, mejla SYV Sofia på sofia.sundgren@edu.stockholm.se

Infokväll (kopplat till omvalet) torsdag 16 april klockan 18-19

 

Dela: