Elever från Globala i semifinal på utställningen ”Unga forskare”

Lägg bakterien Azospirilium Brasiliense på minnet.

Uma, Malcolm, Tilde, Arild och Einar (Einar saknas på bilden) från NA15 har i sitt gymnasiearbete studerat lösning på en av de största miljöproblemen idag, nämligen de enorma kväveutsläppen som lett till övergödning, bottendöd i haven och syrebrist. Eleverna har tittat på ett alternativ till det syntetiskt fixerade kvävet (konstgödseln)- en bakterie som heter Azospirilium Brasiliense (specialbeställd via SU med strikta regler). Eleverna har undersökt hur den kan påverka dinkel och havres tillväxt och om den kan ersätta konstgödsel både funktionsmässigt och kommersiellt. Vad resultatet blev kvarstår att redovisas inom ramen för gymnasiearbetet. Första tillfället blir utställningen Unga forskare tisdag 6 mars.

Läs mer om tävlingen: https://ungaforskare.se/utstallningen/

Stort lycka till i tävling mot final!

Dela: