”Skolan är världens bästa möjlighet att lära känna människor”

En av Globala gymnasiets alla elevföreningar är Kompisgruppen. Kompisgruppen är ett återkommande arrangemang vars syfte är att eleverna på Globala ska lära känna varandra över klass- och programgränserna. Varje träff arrangeras av en arrangörsgrupp som planerat olika aktiviteter för att eleverna ska mötas och ha roligt tillsammans. Det kan vara allt från filmvisning, dans och lekar till speed dating. 

Kompisgruppen är en slags förlängning av Faddergruppen som drogs igång under förra läsåret på initiativ av lärarna på språkintroduktionsprogrammet, men träffarna växte senare ganska snabbt fram till ett elevstyrt initiativ där fokus inte bara låg på språket och fadderskap utan på själva mötet mellan olika elever, med fokus på glädje. I takt med att Globala har växt som skola från läsåret 16/17 kände eleverna ett ännu större behov av att arrangera en mötesplats för de alla olika eleverna på skolan, och det som kom att bli Kompisgruppen började nu på allvar arrangera återkommande träffar. I och med att träffarna blivit mer planerade har också antalet elever som kommer på träffarna blivit större. 

Liban Omar Muhlyadin går i SPRI16D och är en del av arrangörsgruppen bakom Kompisgruppen berättar att det är många elever från alla olika program på skolan som uttryckt en önskan om att vi ska lära känna varandra bättre på skolan. Målet är att alla som går på Globala ska känna att de kan hälsa på alla i korridoren, att ha ett namn på folk du möter i trapporna, att skolan ska vara rolig och att du ska känna dig trygg. 

Bunny Pratrai går i NA16A och gick på språkintroduktion här på Globala förra året. Han berättar om hur viktigt det har varit för hans övergång mellan språkintroduktion och nationellt program att just Kompisgruppen har funnits. Klara Norlin (SA15B) och Bobo Gandini (ES15A) fortsätter och berättar om att tendensen att isolera sig i olika grupper, det kan vara allt från att bara de på samhällsprogrammet hänger med andra ”sammare” till hur vi lever i resten av samhället. Därför är Kompisgruppen viktig, för att den vill få oss att lösa upp gränser som egentligen inte finns mellan människor. 

Sonia Vall (ES14A) berättar om skolans potential till att just lösa upp sådana gränser. För arrangörsgruppen bakom Kompisgruppen är skolan som plats världens bästa möjlighet att lära känna människor. ”Här möts vi varje dag” och det är just denna potential som Kompisgruppen vill komma åt.

Resultatet då? Har eleverna fått nya kompisar på grund av Kompisgruppen? 
- Jag känner folk som blivit tillsammans på grund av Kompisgruppen! säger Liban. Sonia berättar också att det hjälpt henne att få ännu fler kompisar än vad hon hade i tvåan. Klara säger att ettor som aldrig annars skulle vågat prata med en trea nu på grund av Kompisgruppen vågar ta steget att göra det. 

Enligt arrangörsgruppen ser framtiden ljus ut. Nu hoppas de att lärarna på Globala också ska ta tillvara på den potential som finns på skolan, och väva in möten mellan olika elever på olika program ännu mer i undervisningen. Förutsättningarna finns då det redan görs under vissa projekt, till exempel Glokalt eller Klimatprojektet.
- Det är skolans ansvar att ta detta på allvar, säger Bobo. 

 

Har du missat att Kompisgruppen finns på Globala men är intresserad av att komma på träffarna? Kompisgruppen har en Facebooksida som du kan gå in på för att hålla koll på när de ordnar något. Du behöver inte anmäla dig för att komma på träffarna, det är bara att komma. 

Dela:
Kategorier: