Information från Smittskydd Stockholm angående magsjukan förra veckan

Nu är skolan åter öppen och det är full aktivitet som vanligt. Stängningen av skolan har inneburit en del hel förändringar och tyvärr kommer en del examinationer ske denna vecka och en del efter lovet. 
Vi har just fått följande information från Smittskydd Stockholm som är den myndighet som lett utredningen kring att ett stort antal elever och personal insjuknade i magsjuka under förra veckan. Den visar på att det var vinterkräksjukan. Se information nedan. 

Med detta sagt vill vill på Globala passa på att önska alla en skön och avkopplande ledighet. Vi ses igen den 10/1 2017. 

Information från Smittskydd Stockholm:

"Till personal och vårdnadshavare på Globala gymnasiet. 
Smittskydd Stockholm är Stockholms läns landstings smittskyddsenhet. Vi arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i Stockholms län. 
Förra veckan insjuknade fler på skolan i magsjuka. Smittskydd Stockholm och Stockholms miljö-och hälsoskydd har tillsammans gjort en utredning av denna händelse.
 
Analys av avföringsprov har visat positivt fynd för virus (norovirus). Norovirus kallas även 'vinterkräksjukan' och är mycket smittsamt. Inkubationstiden (från att man blir smittad till att man får symtom) är kort, ofta 12-48 timmar, och det krävs en mycket liten dos för att man ska bli smittad. Smittan sker vanligtvis från person till person eller via mat och vatten som har hanterats av sjuka personer. Symtomen avtar vanligtvis efter ett till två dygn, och ingen behandling krävs. 
Det är viktigt att stanna hemma i minst 24 timmar från sista symtomen innan återgång till skolan. 
Stockholms miljö-och hälsoskydd har inspekterat skolan och hittar inget att anmärka på i nuläget. Extra städresurser har vidtagits i samband med detta utbrott. 
Smittskyddet bedömer att inga ytterligare åtgärder behövs i nuläget. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa oss på Smittskydd Stockholm.

Med vänlig hälsning 
Per Follin, Bitr. Smittskyddsläkare"

Dela:
Kategorier: