Gymnasiearbetets dag 2016

Förra veckan var det dags igen för alla våra fina treor att berätta om vad de jobbat med i sina gymnasiearbeten. Hela våren har de arbetat i projektgrupper med olika typer av frågeställningar som de valt själva. Eleverna på det naturvetenskapliga programmet berättade bland annat om fördelar och nackdelar med att använda takytor i en stad. Vad vinner man på att odla, sätta upp solpaneler eller täcka ett tak med cedumväxter? Eller vad händer med musslors beteende om de utsätts för vatten med paracetamol? Och om det uppstår förändringar i beteendet - hur kan en så koppla detta till eventuell påverkan högre upp i näringskedjan? 
Eleverna på det estetiska programmet har arbetat utifrån olika mänskliga rättigheter och i år var det många filmer som tog upp frågor kopplade kring rasism, hbtq-frågor och sexköpslagen. Och att göra film är en komplicerad och tidskrävande process kunde samtliga elever stämma in i. Dels gäller det att ha koll på all teknik som ljud, bild, ljus men även minne och batteritid. Men det gäller även att få tag på folk som kan tänka sig att bli intervjuade och filmade vilket visade sig vara svårare än väntat. 
På samhällsprogrammet har eleverna varit på fältstudier i Malawi och Indien och här blev det många fina personporträtt kring alla de personer som de hade förmånen att möta på plats. Vad har de för resurser att tillgå i form av olika typer av kapital som inte bara består av pengar utan även utbildning, social nätverk osv? Kan det finnas några yttre omständigheter som de måste förhålla sig till för att kunna leva? Även om många saker var annorlunda var det också många saker som var ganska lika som stress inför skolan och problem kopplade till alkoholkonsumtion. 

Dela: