Globala för fram ungas röster i Paris

Just nu är Hanna Hasselqvist och Emma Wikström på väg till Paris för att delta på COY11 - Conference of Youth. COY11 arrangeras parallellt med FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) och har till uppgift att göra ungas röster hörda under klimatförhandlingarna.

Hanna och Emma har under hösten, tillsammans med Klara Edenmo Pettersson och David Edberg Landeström, varit delaktiga i Global Lead School som är med på COY11. "Vi har haft digitala möten tillsammans med ett tiotal andra skolor runt omkring i världen och diskuterat klimat. Tillsammans har vi samlat in tiotusentals åsikter från ungdomar runt omkring i världen om klimatförändringarna. Nu har vi sammanställt våra egna svar, jämfört dem med andra länderna och skrivit ett dokument - ett sk white paper - som vi ska få presentera på COY11. Syftet är att låta de som påverkas av klimatfrågorna i framtiden ska få sina röster hörda". Gruppen har träffats för att jobba nästan en gång i veckan och allt har skett utanför det ordinarie skolarbetet. 

De länder som deltagit i projektet är USA, Canada, Indien, Sydafrika, Taiwan, Peru, Filippinerna, Australien, Brasilien och Ghana men till Paris kommer tyvärr bara representanter från Indien och Sverige, dvs Globala gymnasiet. Roni Batti är lärare i engelska och historia och följer med eleverna till Paris. Tillsammans med sin kollega Lisa Källermark Haya har han tagit initiativet till att vara med i projektet: "Det är en jättespännande grej och det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer att hända på plats. COY 11 har funnits i 11 år och samlar representanter från två skolor på varje kontinent. Nu råkade det bli så att den andra skolan i europa hoppade av vilket betydde att vi fick skicka två representanter istället vilket känns extra bra så klart. Eleverna har lagt ner mycket egen fritid på projektet. Ett tag trodde vi att det skulle ställas in på grund av de som hänt i Paris men så blev det inte. På COY11 är vi bara en liten del av det som kommer att hända där."

De som startat upp Global Lead school är University of Alberta och Center for Global Citizenship i Canada och några av de som kommer att ta del av resultaten är Canadas premiärminister, borgmästaren i Paris, Frankrikes utbildnings – och energiministerier), WWF, Students on Ice, CWF och UNESCO.

Dela: