Antirasism på nätet

Under veckan har samhällsettorna haft workshop om antirasism på nätet med Sarah och Andria som jobbar med projektet Nätverksaktivisterna. Vad är rasism? Hur du som individ verka för antirasism på nätet? Vad finns det för lagar och regler egentligen?

Nätverksaktivisterna startade 2013 och får medel från Allmänna arvsfonden och projektet drivs av tre olika organisationer - Ung Media, Ungdom mot rasism och Föreningen Norden. Besöket är en del i projektet "Makten över ordet" som samhällsettorna jobbar med där fokus är demokrati, yttrandefrihet och ideologier. I projektet använder eleverna sk filosofiska samtal som en modell för att tillsammans med andra undersöka en fråga eller ett problem på ett nyanserat sätt med en vilja att lära sig något nytt. 

Dela: