Möjligheter och utmaningar i södra Indien

I fredags besökte professor Sonny José från Loyola College, Kerela, Indien samhällstreorna som ska göra fältstudier i Indien i januari. Mr José är professor i socialt arbete och introducerade eleverna i det arbete som bedrivs på Loyola College och de utmaningar som finns kopplade till utveckling i Kerela.

Kerela är Indiens sydligaste delstat och som på många sätt skiljer ut sig när det gäller exempelvis barnadödlighet, utbildning och medellivslängd. Jämfört med Indien i stort har Kerela alltid haft mycket mer positiv utveckling trots att BNP varit lika eller till och med lägre. Vad kan föräklaringen vara till detta? En av teorierna som har lyfts fram pekar på arvet från missionärerna som utmanade kastsystemet och öppnade många skolor och sjukhus. Men även den politik som bedrivits som präglats av marxism och socialism. Det finns sociala skyddsnät som exempelvis ger subventionerad mat för gamla, gravida osv. Man har även infört skolplikt och infört en lag som säger att man som barn har ekonomiskt ansvar för sina gamla föräldrar! Det finns många orgnasationer och en lång tradition av social aktivism vilket varit viktigt för att sätta press på politiker och beslutsfattare. Facken är starka och minimilönen högre än i andra delstater. Ett färskt exempel på hur invånare lyckats påverka genom sin aktivism är införandet av strängare lagar rund alkohol. 

Kerela är idag en delstat som lockar till sig arbetare från andra delstater men en relativt svag ekonomisk utveckling har gjort det svårt att bygga ut den offentliga sektorn. Enligt professor José har det också blivit mer och mer spänningar mellan olika religiösa grupper vilket är något nytt för Kerela. Det sker också en snabb privatisering av varor och tjänster, liksom i övriga Indien.
 
Loyola College är ett universitet som drivs av jesuitorden och har bland annat utbildning inom sociologi, socialt arbete, human resource development och psykologi. Stort fokus sätts också på barn och barns rättigheter. Globala gymnasiet kommer nu för tredje gången åka till Loyola College för att göra fältstudier. En del av utbildningen i socialt arbete är förlagd i byarna runt omkring - ett arbete som våra elever kommer kunna ta del av. Vi har även tillgång till expertföreläsningar av professorer och lärare på plats vilket är väldigt värdefullt. Loyola College har även samarbete och utbyten med bland annat Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. 
 

 

 

 

Dela: