Studiebesök som metod i religionsundervisning

Thérèse Halvarson Britton, lärare i religion och svenska på Globala gymnasiet, har under drygt två års tid forskat om studiebesök som metod i religiosundervisning. Hennes licentiatuppsats heter "Studiebesök i religionskunskapsundervisningen - elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök" och visar bland annat att eleverna speglar det de möter i sina egna livstolkningar och att elevernas egna inställning (i det här fallet till islam) påverkas på olika sätt av besöket. Thérèse har gjort sin studie på en grupp gymnasieelever och bestått av bland annat observationer, intervjuer och skrivna reflektioner av eleverna.

Intressanta frågor som Thérèse tar upp i sin uppstas är kopplade till religioners representation, vilka frågor som ställs och trosrepresentanten som en källa. "Jag tror att det finns en potential i studiebesöket som metod men det behöver förberedas och efterarbetas på en noggrant sätt. Man behöver också ibland hjälpa eleverna att komma vidare och ställa ytterligare frågor."

Thérèse har forskat via Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDU) vid Karlstads Universitet och är skriven inom ramen för CSD-FL (Forskarskolan för lärare i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap). CSD-FL är en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare.

Opponent: Bodil Liljefors Persson, professor, opponent, Malmö högskola

Dela: