Rollspel på Folk och försvar

Na13 spelar ett minirollspel som en av förberedelserna inför vårt eget kommande klimatrollspel i åk 2. Spelet leds av Folk och försvar och deras spelledare Andrea Feuer, utbildad statsvetare.
Eleverna delas in i fem fiktiva landgrupper i den Gröna havsregionen. Spelet inleds med att länderna utser en regering och skriver en regeringsförklaring där de pekar ut såväl sina inrikespolitiska som utrikespolitiska mål. Ländernas handlingsutrymme begränsas dock av de nationella budgeterna men bistånd kan även sökas av andra länder och av Världsbanken. Under spelets gång utsätts eleverna för nya, klimatrelaterade händelser, så som torka med påföljande svältkatastrof och upptäckten av och utvinningen nya oljefyndigheter i regionen.
Eleverna behöver snabbt besluta om hur de ska agera i förhållande till de nya händelserna, vilket leder till intensiva diskussioner och förhandlingar länderna emellan, både informella och formella i formen av Regionråd och FN-toppmöten. I dessa formella möten provar eleverna att tala inför publik om sitt lands intentioner och uttrycka sig diplomatiskt något som leder till skratt många gånger. Eleverna ställer också kritiska frågor till varandra och måste kunna besvara frågor om sitt eget agerande.

Lovisa i Na13b säger: - Spelet är spännande eftersom man får prova på själv hur det känns att ha en hög post och förhandla med andra länder. William i samma klass instämmer:
- Spelet är jätteroligt! Jag gillar simuleringar och spelar väldigt mycket rollspel och strategispel på fritiden, bl a Rome. Jag tycker att förhandlingar och strategitänkande är väldigt intressant och det här är lite som ett dataspel!

Text och bild: Tove Johansson

Dela:
Kategorier: