Sommarhälsning från Mumbai

Här kommer en liten hälsning från Srushtidnyan och MD College, två av våra samarbetspartners i Indien. Srushtidnyan (Centre for Environment Education, Research & Documentation) är en NGO som arbetar med fortbildning inom hållbarhetsfrågor för bland annat lärare och elever. I februari besökte lärare från Globala gymnasiet den och en skola de samarbetar med - MD College - för att undersöka möjlighteterna att utöka samarbetet. En omedelbar konsekvens av samarbetet blev fjärilsträdgården som nu finns på skolans baksida.

I bröjan av terminsstarten nu i juni så hade Srushtidnyan en tre dagar lång sk training workshop för lärarna på de skolor som de arbetar med. Det handlade både om att utbya erfarenheter mellan skolorna och planera för det kommande läsåret men även utföra praktiska aktiviteter så som att göra Ganeshafigurer av tidningspapper! Vi hoppas nu att kunna fotsätta samarbetet under det kommande läsåret. 

Dela:
Kategorier: