Digitala ögonblicksbilder från Globala

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och är en mässa med fokus på modernt och innovativt lärande riktad till lärare och pedagoger. Det handlar om att få tips, inspirerande idéer och kunskap om ny teknik kopplat till lärande. I år kunde man besöka SETT  i Kista. Parallellt med mässan pågår det föreläsningar man kan ta del av.

En av föreläsningarna på SETT stod Globala gymnasiet för. Helena Larsson, Magnus Minnbergh, Mattias Danielsson och Carl-Mikael Larsson talade under rubriken "Digitala ögonblicksbilder". Mattias är lärare i matematik och använder sig bland annat av sk flippade klassrum. Mattias försöker hela tiden utveckla sin pedagogik och just nu jobbar han med att eleverna själva spelar in hur de löser uppgifter. Du hittar hans inspelningar på You Tube! Magnus Minnbergh är lärare i historia och han beskrev hur IKT används i ett demokratiprojket där historia och samhällskunskap är faktabärande ämnen. Eleverna slutuppgift var att göra en film där de beskrev hundra års utveckling för olika samhällsgrupper. Han menade att det finns stora fördelar med att berätta med rörliga bilder istället för att göra ett traditionellt prov. Slutligen pratade Carl "Micke" Mikael Larsson, lärare i digitala medier, om hur han arbetat med frukostseminarier för lärarna på skolan och om hur viktigt det är att lärarna själva tar makten över it-utveckling på skolan.

 

Dela:
Kategorier: