Matematik på ett annat sätt

Lars Mårdsjö och Cecilia Dudas är båda lärare i matematik på Globala gymnasiet och är sedan ett år tillbaka engagerade i Comeniusprojektet ”ESEMES". Projektet är ett samarbete mellan 11 europeiska länder och sträcker sig över 2 år. "Just nu jobbar vi med att använda digital teknik för att visualisera matematik på olika sätt, bland annat genom att rita grafer", berättar Lars. "Ett av syftena med projektet är att öka elevernas användande av matematisk programvara i sina projekt."

Men det finns också ett annat syfte, nämligen att öka det kulturella utbytet mellan lärare-lärare och elev-elev. I veckan var det Globala gymnasiets tur att vara värdar för ett av besöken då det anordnades en konferens. Lars tycker att just kulturutbytet - både mellan lärare men även mellan elever - varit speciellt givande. "Hittills har vi gjort 2 resor där elever deltagit vilket varit väldigt roligt och vi hoppas på att kunna ordna fler liknande utbyten inom ramen för projetet. Jag har lärt mig jättemycket just om samarbete mellan olika länder i Europa och vad man behöver tänka på för att det ska fungera på ett bra sätt." 

Dela:
Kategorier: