Världsledande forskning inspirerar

Johans Sandahl och Patrik Johansson är båda lärare i historia på Globala gymnasiet. De forskar också inom historiedidaktik - dvs hur man undervisar och lär ut ämnet historia. Just nu befinner de sig i Philadelphia i USA på en utbildningskonferens. American Educational Research Association (AERA) samlar varje år över 12 000 forskare från främst Nordamerika och Canada och ordnar seminarier, föreläsningar och work shops om allt från mobbing, psykisk hälsa, "social justice" och - historiedidaktik! "Vi kommer att delta i en så kallad SIG (special intrest group) för lärare i SO-ämnen. Främst handlar det om att lyssna och ta del av den världsledande forskningen i vårt ämne men även knyta kontakter. Det känns otroligt inspirerande", berättar Johan."

Läs mer om AERA:

http://www.aera.net/Home/tabid/10041/Default.aspx

Dela:
Kategorier: