Turbulent kring politisk bokbord

Sedan årsskiftet har Globala gymnasiet en ny policy för hur skolan ska ta emot politiska partier och idag genomfördes den första av tre planerade politiska bokbordsdagar inför valet i höst.

Pernilla Ericols är rektor på Globala gymnasiet och berättar hur idén om de politiska  bokborden uppstod. "Globala gymnasiet är en skola som präglas av öppenhet och dialog och vi vill att våra elever ska få möta olika politiska åsikter i ett sammanhang som är tryggt för alla. Genom att samla de politiska partierna vid några olika tillfällen har vi större möjligheter att förbereda oss och ha god vuxennärvaro och därmed fånga upp vad som händer och diskutera tillsammans. Detta är något som diskuterats i elevmöten och det är Globala gymnasiets skolkonferens som fattat beslut om policyn", berättar Pernilla.

Det blev dock ganska turbulent strax innan klockan 11 då de politiska representanterna skulle anlända. En del av eleverna från Globala valde att demonstrera mot att SDU skulle närvara. "Ett demokratiskt fattat beslut innebär inte självklart att alla är överens och de elever som tycker att vår policy är fel får självklart både ha och uttrycka den åsikten. Att manifestera och demonstrera är inte fel", menar Pernilla. "Tyvärr nöjde sig inte eleverna med att uttrycka sin åsikt utan valde också att hindrade representanterna från Sverigedemokraterna att komma in i skolan. Min förhoppning var att jag i dialog och med respekt för den här gruppen elevers åsikt skulle kunna få dem att gå med på att släppa in Sverigedemokratrena men jag misslyckades. Jag vet att det finns en stor majoritet på skolan för den policy som vi tillsammans tagit fram och jag vet att de allra flesta eleverna hade önskat att den politiska bokbordsdagen hade genomförts som planerat. En mindre grupp gjorde sig nu till talespersoner för eleverna på Globala gymnasiet och hindrade oss från att genomföra dagen. Det beklagar jag men jag är övertygad om att det är just i dialog och med respekt för varandras åsikter som vi kan komma vidare. Det är ett arbete som vi nu fortsätter, jag och alla som arbetar på Globala gymnasiet tillsammans med eleverna."

 

Policy politiska bokbord Globala gymnasiet. Beslutad av Skolkonferensen 15/1 2014.

1. Skolan ska arrangera bokbordsdagar i Aulan, två gånger i vår och en gång i höst innan valet.

2. Skolan ska aktivt informera de politiska partier som finns representerade i Riksdagen om aktuella datum.

3. Alla politiska partier som hör av sig
till skolan ska hänvisas till dessa tillfällen.

4. Vi tar inte emot politiska bokbord vid några andra tillfällen.

Dela:
Kategorier: