Elevinflytande ska inspirera

I fredags besökte Skolverket Globala gymnasiet och vårt elevdrivna café. Hugo Wester jobbar med värdegrundsfrågor och hoppas att Globala gymnasiets arbete med elevinflytande kan komma att inspirera många andra skolor: "Barn och ungdomars inflytande behöver stärkas. Dels utifrån ett rättighetsperspektiv eftersom olika typer av styrdokument betonar vikten av elevinflytande i skolan. Men även utifrån forskning som visar att elvers delaktighet och inflytande gynnar det egna lärandet och personlig utveckling." 

Intervjuerna kommer att mynna ut i filmer som lärande exempel från både förskola, grundskola och gymnasium och kommer att finnas på Skolverkets hemsida.  

Dela:
Kategorier: